Hvordan forekommer radon? Hvad kan man gøre ved radon?

Radon kan medføre sygdom, især hos unge og ældre.Radon er en radioaktiv gas, som siver op igennem jorden i forbindelse med henfald af naturligt forekomne radioaktive stoffer i den danske undergrund. For høje forekomster af radon er sundhedsskadelige, eftersom gassen kan trænge ind i lungerne og frigive radioaktiv alfastråling.

Forekomst af radon ses sjældent i nyere huse, eftersom bygningsstandarder foreskriver en vis ”tæthed” i gulvbelægningen, hvilket betyder at gassen ikke kan trænge op i huset.
Hvis man har et hus af ældre dato med kælder, er det ikke sikkert at gulvet har den nødvendige ”tæthed” til at forhindre opsivning. Dog er radonforekomst varierende rundt omkring i landet, hvilket betyder, at ældre huse ikke nødvendigvis altid har højere forekomst af grundstoffet.

Radonforekomst ved forskellige bygninger pga. opførelsesår.
Alle bygninger opført efter 1998 skal være opført med radonsikring, hvorfor forekomsten heri naturligt vil være væsentligt lavere. Der blev implementeret krav i bygningsreglementet i 1998, som desuden blev yderligere skærpet i 2010, hvor det foreskrives, at entreprenøren er ansvarlig for, at forekomsten af radon ikke kan overstige 100 Bq/m2 i indeklimaet (mere herom nedenfor). Hvis der er en højere forekomst af radon end 100 Bq/m2, har den professionelle entreprenør ikke overholdt kravene til radonsikring efter bygningsreglementet, hvorfor denne kan blive erstatningsansvarlig for manglende efterlevelse.

Vær dog opmærksom på, at man som bygherre af ejendommen godt kan modtage et offentligt påbud, hvilket vil sige at den offentlige myndighed kræver, at forholdet det udbedres således, at det kan matche standarderne i bygningsreglementet.
Radonsikring foretages typisk ved, at der ilægges en ”radonmembran”, hvilket bevirker, at radon nærmest ikke kan trænge op i bygningen. Foruden dette skal tilstrækkelig ventilation dog også sikres.

Som udgangspunkt ses der flest tilfælde af for høj radonforekomst i boligtyper som enfamiliehuse, rækkehuse og kædehuse, men grundlæggende afhænger det af husets stand, alder og boligens placering.

Har min boligs placering indflydelse på forekomsten af radon?

Forekomsten af radon i jorden varierer meget fra sted til sted i Danmark. Radonmængden afhænger af jordens sammensætning, og nogle steder vil forekomsten af denne radioaktive gas naturligt være højere end andre. Man kan taste en række oplysninger ind på www.radonguiden.dk, hvor man kan se hvilke områder i Danmark der er målt særlig høj radonkoncentration. Man skal dog være opmærksom på, at dette udelukkende er en ledetråd, og ikke et værktøj der konkret kan fortælle noget om forekomsten af radon i et specifikt hus.

Hvad kan man gøre? – Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Indledningsvis kan man bestille en undersøgelse fra et privat firma, der kan komme ud og foretage en undersøgelse af koncentrationen af radon i ens hus. Prisen for en sådan test er på omkring 800-1300kr. (anslået).
Alt efter hvor meget radon der forefindes i ejendommen, anbefaler sundhedsstyrelsen forskellige tiltag til udbedring. Der opereres med en enhed kaldt Bq (står for Bequerel og fastsætter radioaktivitet i et afgrænset område) målt per m2. Jo højere Bq, jo mere omfattende tiltag skal igangsættes for at nedbringe forekomsten af radon.

Radonindhold under 100 Bq/m2
Såfremt der konstateres en forekomst på under 100 Bq/m2 anbefaler sundhedsstyrelsen blot at der foretages hyppig og god udluftning. På denne måde vil forekomsten af radon holdes nede, og man kan derved forhindre sundhedsfare.

Radonindhold mellem 100 Bq/m2 og 200 Bq/m2
I denne sammenhæng anbefaler sundhedsstyrelsen og energistyrelsen sammen, at der foretages ændringer på huset for at bringe koncentrationen under 100 Bq/m2. Det anbefales at man forbedrer ventilationen, tætner revner i fundamentet eller rørsammenføringer eller lignende. Hvis det viser sig, ikke at være tilstrækkeligt, kan man overveje at etablere et udsugningssystem under sit hus.

Radonindhold over 200 Bq/m2
Hvis man har en meget høj forekomst af radon i bygningen, er ventilation og forbedring af forhold typisk ikke tilstrækkeligt. I denne sammenhæng bør man overveje at få installeret et udsugningssystem, der bliver lagt under bygningen. Dette er et særligt ventilationssystem, som skaber undertryk under bygningen, og derved forhindrer, at radon kan trænge ind i ejendommen. Disse systemer er meget effektive, og koster typisk mellem 10.000kr. og 50.000kr. alt efter bygningens type og størrelse.
Foruden udsugningssystemet kan man få indlagt en radonmembran (forudsat bygningen ikke allerede har en sådan). Prisen for dette er omkring 800-1.000kr. per. Kvadratmeter (anslået).

Det er vigtigt at bemærke, at ved disse implementeringen og installationen af disse systemer kan man benytte sit håndværkerfradrag, hvilket i stort omfang kan reducere omkostningerne ved processen.

Prisoversigt

Undersøgelse af radon i hjemmet: Mellem 800-1.300 kr.
Forbedring af ventilation/udluftning i hjemmet: Konkret vurdering, alt efter arbejdsomfanget.
Etablering af udsugning: Mellem 10.000 kr. – 50.000 kr., alt efter omfanget og boligens størrelse.
Etablering af vådrumsmembran: Mellem 800-1.000 kr. pr. kvadratmeter.

Alle priser er vejledende, og er udelukkende baseret på overslag fra forskellige udbydere af services.


Publiceret:
Opdateret13. marts 2018
Af:

Hellerup
Boligadvokat24

Gammel Vartov Vej 2,
2900 Hellerup

Man - tors: 09-17
Fre: 09-15

Ingen Handel, Intet Salær
Fuld køberpakke : 6.924 kr.

71 99 00 24

Gratis & Uforpligtende
Samtale?

Vi er lukket nu, men indtast dit navn og tlfnr,
så ringer vi til dig!

 
Fuld køberpakke 6.924,-Ring 71 99 00 24
+