Brevkasse

Velkommen til vores brevkasse. Her kan du spørge om løst og fast i forbindelse jura og bolighandler. Vi har startet med at lægge nogle af de oftest stillede spørgsmål og svar på. Vi har lukket for brevkassen indtil videre – men du er velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for hjælp.

158 Comments

Einer Hansen

Jeg bor i Århus og skal til købe en bolig her. Kan jeg bruge en boligadvokat placeret i Ballerup?

Jesper Graff

Ja, det kan du godt. Vi leverer rådgivning og sagsbehandling via nettet, og vi skal derfor ikke mødes fysisk. Vi gennemgår købsaftalen med dig over telefon, og resten kører typisk over email. Vi er altid klar til hjælpe over telefonen, hvis der opstår spørgsmål undervejs i bolighandlen.

Det betyder, at både du som køber, og os som boligadvokater skal bruge mindre tid, og derfor er vores pris meget lave i forhold til et almindeligt advokatkontor.

Jesper Graff

En boligadvokat er specialiseret i ejendomshandler, og har man forpligtet sig til at overholde de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Derudover har man som boligadvokat særlige faglige opdateringsmuligheder og adgang til særlige værktøjer.

Jesper Graff

Et skøde er i dag et elektronisk dokument, som man opretter og sender til tinglysningsretten for at køber kan få registreret (tinglyst) sin ejendomsret til den købte ejendom.
Skulle der opstå tvivl om hvem den retsmæssige ejer er af en bestemt ejendom er, vil den der står tinglyst som ejer altid have sikret sine rettigheder.

Jesper Graff

Tinglysning af skøde på ejerboliger udløser som udgangspunkt afgift med 0,6 % procent af købesummen med tillæg af kr. 1.660. For andre typer af ejendomme er udgangspunktet, at der skal betales 0,6 procent af købesummen eller af ejendomsværdien, hvis denne er højere, med tillæg af kr. 1.660. I begge tilfælde rundes op til nærmeste 100. kr. Er der tale om skilsmisse, hvor begge parter tidligere har stået som ejere, og den ene overtager den andens ejerandel, så skal der blot betales kr. 1.660.

Jesper Graff

Et advokatforbehold er et særligt forbehold i købsaftalen. Forbeholdet gør, at handlen er betinget af, at købers boligadvokat kan godkende handlen.

Jesper Graff

Hvis forudsætningen for at købe den faste ejendom ikke viser sig at være som først antaget, vil advokaten have mulighed for at trække handlen tilbage, uden at det koster dig noget.

Jesper Graff

I henhold til forbrugerbeskyttelsesloven kan en forbruger som hovedregel ansvarsfrit træde tilbage fra en ejendomshandel senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse, mod inden fristens udløb at betale 1 % af den nominelle købesum til sælger.

Ved at tilføje et advokatforbehold i købsaftalen, kan køber komme ud af handlen uden at skulle betale fortrydelsesgebyr, forudsat at tilbagetrædelsen sker inden for rammerne af advokatforbeholdet.

Info

Hvor langt tid tager processen, fra i modtager dokumenterne, til handelen er endelig?

Jesper Graff

Det er svært at sætte et præcist antal dage på, ligeledes som der også er forskel på om der er tale om vores fulde, mellemste eller mindste pakke. Relevante frister som fremgår af købsaftalen vil altid blive overholdt, men der er nogle faktorer som vi ikke kan påvirke, så som f.eks. tinglysningsrettens sagsbehandlingstid o.l.

Jesper Graff

En købsaftale er som navnet antyder, en aftale om køb. Ideen bag en købsaftale er at klarlægge alle handlens aspekter, så en evt. fremtidig tvist kan afgøres ud fra købsaftalens betingelser. Når man handler med fast ejendom er købsaftalen som oftest ganske omfattende. Det er ikke usædvanligt, at en købsaftale med tilhørende dokumenter, er på langt over 200 sider. Som et par eksempler på, hvad en købsaftale bør indeholde kan nævnes: Pris, overtagelsesdato, hvem der står for udarbejdelse af skøde, advokatforbehold med mere.

Jesper Graff

Man kan godt lave sin egen købsaftale, men vi vil altid anbefale at købsaftalen udfærdiges af en advokat eller en anden professionel. Med en ordentlig købsaftale, kan man på forhånd aftale sig ud af det meste, ligesom den afgør hvem der betale hvad osv. På den måde kan man undgå mange fremtidige konflikter og uoverensstemmelser.

Info

Hvad er forskellen på den lille og den store sælgerpakke hos boligadvokat24?

Jesper Graff

I den lille pakke udarbejder vi købsaftalen, men det er købers rådgiver der står for at lave skøde, refusionsopgørelse samt berigtigelse af handlen. Vi kontrollerer dog, at tingene bliver ordnet korrekt.

I den store pakke laver vi købsaftalen og herudover står vi også for udarbejdelsen af skøde, samt tinglysning heraf, refusionsopgørelsen og handlens berigtigelse.

Svend Erik Jensen

Jeg skal overtage/købe min datter og svigersøns hus. Vi har valgt ikke at få udarbejdet tilstands- & energirapport, da vi kender huset 100% (ca. 14 år) og ved, at der absolut ingen skjulte fejl er. Energimæssigt ved vi, hvad der skal/kan gøres for at reducere den i forvejen lave årlig udgift. Er det OK?

Vh. Svend Jensen

Jesper Graff

Hej Svend,

Der er som udgangspunkt ikke noget problem i, at du køber huset uden tilstandsrapport etc. Du/I skal bare være opmærksom på, at din datter og svigersøn dermed har dansk rets almindelige 10-årige ansvar for eventuelle mangler ved huset. Hvis det er noget, I mener, I kan håndtere, så vil vi meget gerne hjælpe jer med at lave skøde mv. Ring til os på 71990024, så kan vi aftale nærmere.

Med venlig hilsen
Advokat Jesper Graff

kim senekær

hermed vil jeg høre om der er mulighed for hjælp til bolig, hvor man må have hund, og huslejen ikke er mere end 3400,- pr mdr i alt og hvor indskud eventuelt kan afbetales over huslejen, med 5-600,- pr mdr, da jeg ikke har mulighed for at låne til dette, og mangler bolig enten i Randers eller uden for Randers.
Jeg håber hermed på jeres hjælp eller kan sige hvor der er mulighed for dette…
jeg er også villig til en bolig hvor man feks selv skal lave noget så indskudet bliver mindre, feks selv ved at male eller noget andet. bare så jeg får mulighed for tag over hovedet… hilsen kim

Jesper Graff

Vi kan desværre ikke hjælpe dig.

Boligadvokat24 står ikke for udlejning af boliger. Vi behandler alene sager vedrørende handel med fast ejendom.

Med venlig hilsen
Boligadvokat24

v/Tina Krogh Jensen

Diane Lintonbon

Da mig og min ægtefælle skal skilles, skal den nuværende skøde og tinglysning overdrages fra vores fælles navne til mit navn alene.
Der foreligger en salgs vurdering, og banken bestræber efter en overdragelses dato den 1. januar. Det jeg vil spørge om er:

Er der noget i den sag, der kræver særlig behandling eller andre papir?

Er tidsplanen opnåeligt?

Alt andet i forhold til skilsmissen har vi selve klaret.

Mvh
Diane Lintonbon

Jesper Graff

Hej Diane,

Vi kan sagtens udarbejde bodeling (skøde), således at overtagelsesdagen bliver den 1. januar 2015.

Vi skal bruge kopi af skilsmissebevillingen, idet tinglysningsafgiften for skødet alene vil være kr. 1.660,00.

Såfremt du skal overtage de eksisterende lån, dvs. stå alene fremover, skal vi tillige modtage kopi af gældsovertagelseserklæring samt bekræftelse fra din bank om, at de har godkendt dig til at stå på lånene alene.

Ønsker du vor hjælpe, er du velkommen til at sende ovenstående oplysninger til info@boligadvokat24.dk.

Med venlig hilsen
Boligadvokat24

v/Tina Krogh Jensen

Hanne

Hej
Vi er to personer, der overvejer at købe et hus til renovering sammen 50/50 – Jeg er alm. privat lønmodtager – den anden part er erhvervsdrivende. Hvilke udfordringer giver det i forhold til beskatning? Og er der andre forhold, vi skal være opmærksom på?
vh Hanne

Jesper Graff

Kære Hanne,

Som udgangspunkt vil der ikke være nogen skattemæssige komplikationer for jer set i forhold til en normal situation. Dog hvis din medejer køber sin anpart via sin virksomhed kan der være nogen skattemæssige spørgsmål, som han/hun skal tage stilling til. Jeg vil anbefale din kommende medejer at tage kontakt til en revisor for nærmere rådgivning omkring skatteforholdene.

Resten af ejendomshandlen kan vi hjælpe jer med, og vi kan også lave en samejeoverenskomst, som jeg vil anbefale jer at få lavet, hvis I ikke er gift.

Med venlig hilsen

Boligadvokat24 v/advokat Jesper Graff

Lone Gade

Hvordan sætter man et hus til salg med forbehold for at det hus man gerne vil købe ikke er blevet solgt i mellemtiden?

Jesper Graff

Kære Lone,

Det kan godt lade sig gøre.

Forbeholdet bør tilføjes eventuelle udarbejdede købsaftaler. Herefter vil aftaler om køb være betinget af, at I kan købe et specifikt hus. Alternativt kan man indgå aftale om køb af ens drømmehuse, og lade denne aftale være betinget af salget af ens nuværende hus. Det er denne model, der normalt vælges.

Med venlig hilsen
Advokat Jesper Graff
Boligadvokat24

Lone Gade

Kan man på et skøde skrive, at den ene har særeje på fx 1 million?

Jesper Graff

Kære Lone,

Det kan sagens gøre og man kan også lave en samejeoverenskomst, der nærmere regulerer forholdet mellem to købere. Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til en advokat for en nærmere gennemgang af din situation og ønsker.

Med venlig hilsen
Advokat Jesper Graff
Boligadvokat24

Alexandra

Jeg er ved at køber en lejlighed som jeg rigtig meget kan lide. Købsaftalen er underskrevet, jeg har indbetalt depositum og fik garanti fra banken. Men så fik jeg besked fra sælger ejendomsmægler at han nu blevet bekendt med at sælger har boet i ejendommen med sin ekskone og før handlen er gyldig skal hun tiltræde aftalen. Betyder det at jeg bliver nød til at opgiver handlen hvis hustruen ikke accepter? Hvilke rettigheder har jeg som køber i den her situation?

Jesper Graff

Kære Alexandra,

Som udgangspunkt skal en ægtefælle tiltræde salget af ægtefællernes fællesbolig, selvom hun ikke er formelt ejer af huset/lejligheden. Hvis ekskonen ikke tiltræder handlen kan sælger i falde et erstatningsansvar for de udgifter, du har haft i forbindelse med handlen.

Jeg vil anbefale at du tager kontakt til en boligadvokat for en nærmere gennemgang af din sag.

Med venlig hilsen
Advokat Jesper Graff
Boligadvokat24

Mette Nielsen

Hej
Ang. salg af andelslejlighed.
Min eks. kærste og jeg har en andelslejlighed sammen 50/50, som vi ønsker at sælge. Jeg har boet i lejligheden siden køb 1994-2015, 21 år. Min eks. 1994-1996, 2 år. Jeg har stået for alle udgifter. Mit spørgsmål er nu.
Skal vi dele salgssummen 50/50, eller er der særlige regler, hensyn at tage, når jeg har boet længst tid i lejligheden?
Jeg ser frem til at høre fra jer.
Med Venlig Hilsen Mette

Jesper Graff

Kære Mette,

Hvis I begge står registreret som ejere af andelen i andelsboligforeningen, så skal I som udgangspunkt dele købesummen efter det indbyrdes ejerforhold. Der er dog undtagelser til denne hovedregel, bl.a. dersom der kan føres bevis for at din ekskærestes ejerskab alene har været formelt og ikke reelt. Jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat for en nærmere gennemgang af din sag.

Med venlig hilsen
Advokat Jesper Graff
Boligadvokat24

Jørgen C.

På hvilket tidspunkt af handlen skal i ind i billedet.
Kan jeg selv begynde at forhandle bud og overtagelse på andelen????.
Venligst
Jørgen C.

Jesper Graff

Kære Jørgen,

Du kan sagtens begynde og forhandle mv. Dog skal du altid sikre dig, at der er et advokatforbehold i aftalen inden du underskriver den. Så kan advokaten annullere handlen efterfølgende, hvis eksempelvis andelsboligforeningens økonomi skranter.

Med venlig hilsen
Advokat Jesper Graff
Boligadvokat24

Lone Rasmussen

Hej Boligadvokat24,

Jeg påtænker at sælge mit hus og har fået en salgsopstilling af bl.a. lokalbolig som kunne være interessant. Hvad koster det at få læst salgsopstillingen igennem af jer ??
Normalt ville jeg ikke bruge en advokat ved salg, men da Nordea for ca. 9 år siden “prakkede” mig et inkonvertibel 10 årigt lån på som har kostet mig virkelig mange penge bliver man jo klog af skade og derfor vil jeg gerne have læst salgsopstillingen igennem af en boligadvokat, så jeg ikke ryger ind i flere fælder.

Med venlig hilsen
Lone Rasmussen
Saxenkolvej 48
3210 Vejby
tel.: 29700676
arb. 32478996 mellem 09 – 16

Jesper Graff

Kære Lone,

Beklager det sene svar.

Vi kan læse købsaftale, salgsopstilling samt alle handlens øvrige bilag igennem for 5.924 kr.

Du er mere end velkommen til at ringe til os på 71990024 eller skrive til info@boligadvokat24.dk, såfremt dette stadigvæk er aktuelt.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Jesper Graff

Kære Karina,

Beklager mit sene svar.

Der er intet krav om udbetaling i forbindelse med ejendomshandler. Udbetalingen bruges for det meste som sikkerhed for mæglers salær, og i de tilfælde vil det for det meste være et krav.

Hvis I ikke gør brug af en ejendomsmægler, så kan vi være behjælpelig med at udarbejde en købsaftale i forbindelse med jeres hussalg.

I er altid velkommen til at ringe på tlf. nr. 71 99 00 24, eller skrive til vores mail: info@boligadvokat24.dk – såfremt dette skulle have interesse.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Charlotte Sandbæk

Hej Brevkasse

Vi ejer en lejlighed i en ejerforening med 12 lejligheder.
I øjeblikket står der i vedtægter at evt. udlejekontrakt skal fremvises – ikke andet omkring udlejning.
Der er foreslået en vedtægtsændring, der går på at forbyde al udlejning.
Kan det vedtages med et kvalificeret flertal 2/3 af stemmeberettigede eller kræver det enstemmighed?

Jesper Graff

Kære Charlotte,

Beklager det sene svar.

En ejerforening er reguleret efter foreningens vedtægter. Hvis det ikke fremgår af vedtægterne, hvor stort et flertal der kræves for en vedtægtsændring, så tager man udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1332 af 14/12/2004, Normalvedtægt for ejerforeninger. Heraf fremgår, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal skal stemme for en vedtægtsændring, førend den kan vedtages.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

jens

Kan man købe et hus sammen med sin søn og eje selv 25% OG SØNNEN DE RESTETENDE 75% uden at jeg som far bor i huset ? Er der skatemæssige konsekvenser eller lignende i det ?

Jesper Graff

Kære Jens,

Tak for din henvendelse.

I kan sagtens købe et hus sammen, selvom du ikke kommer til at bo i huset.

Når huset engang skal sælges, så vil du blive avancebeskattet af en evt. fortjeneste af din andel, såfremt du ikke har boet i huset.
Din søn vil derimod være omfattet af parcelhusreglen, og et evt. overskud af hans andel vil dermed være skattefrit.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Christina Ellehauge

Min mand og jeg har hus sammen, men jeg står ikke på skødet, da huset er købt før vi fandt sammen, men jeg står med på gælden i huset, mit spørgsmål lyder da på : hvad vil det koste at mit navn kommer med på skødet til huset, og kan det i det hele taget lade sig gøre?

Jesper Graff

Kære Christina,

Det kan sagtens lade sig gøre at få dit navn på skødet. Vores salær for dette er kr. 1.924 inkl. moms. Herudover kommer der en tinglysningsafgift til staten på kr. 1.660,00 + 0,6 pct. af din andel af gælden.

I og med I er gift, så er det imidlertid ikke altid nødvendigt for dig at stå på skødet. Du er mere end velkommen til at ringe til os på 71 99 00 24, så kan vi rådgive dig om hvorvidt du behøver stå på skødet eller ej

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Hanna Andersen

Min veninde bor i en andelsforening, ( et hus) En af andelsejerne der, vil leje sin andel ud i 2 år, !!! til en husleje der er 2000 kr, over den normale husleje ?????? plus lys, vand og varme mm, Er det virkelig lovligt, dels at udleje og dels at tjene på det , mvh. H,Andersen

Jesper Graff

Kære Hanna,

Spørgsmålet om hvorvidt det er tilladt at udleje sin andelsbolig, afhænger af andelsboligforeningens vedtægter. Nogle andelsboligforeninger tillader at man udlejer sin lejlighed, andre gør ikke. Med hensyn til om huslejen er korrekt, så afgøres dette ud for en masse forskellige faktorer, heriblandt ejendommens alder, størrelse, forbedringer, beliggenhed med mere. Ud fra de oplysninger du har nævnt, kan jeg derfor ikke give et konkret svar på dit spørgsmål. I kan læse langt mere om udregningen af den korrekte husleje på http://www.llo.dk

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

C Olesen

Er prisen på fuld køberpakke 7.924 kr. incl. moms?

Jesper Graff

Kære C Olesen,

Tak for din henvendelse.

Prisen på vores fulde køberpakke på 7.924 er inkl. moms.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

C Olesen

Er der noget jeg skal være opmærksom ved køb af ejerlejlighed fra dødsbo?

Jesper Graff

Kære C Olesen,

Der er generelt rigtig meget man bør være opmærksom på ved køb af bolig – uanset om sælger er et dødsbo eller ej.

Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte os eller en anden boligadvokat, som kan rådgive dig fra A-Z om dit boligkøb.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Klaus schmidt

Hej
Min kæreste er flyttet ud til mig i mit hus for 3 år siden
Nu vil vi gerne have hun skal eje og hæfte for halvdelen af huset.
Der skal vel laves skøde etc.
Kan ikke forstå at formalia skal koste så meget som man får oplyst. Så søger efter bedste og billigste sted
Ser i din svar ovenfor en jeg tror har samme issue.
Klaus schmidt.

Jesper Graff

Hej Klaus,

Tak for din henvendelse.

Vi kan sørge for at din kæreste kommer til at stå på skødet, så hun ejer halvdelen af huset, for kr. 1.924 inkl. moms.
Herudover kommer der en tinglysningsafgift til staten på kr. 1.660,00 + 0,6 pct. af den andel hun overtager – dvs. 0,6 pct. af den købesum hun skal betale dig, eller 0,6 pct. af den gæld hun overtager.

Hvis du ønsker at vi skal lave skødet for jer, så send en mail til info@boligadvokat24.dk med nedenstående oplysninger:

– Boligens adresse
– Køber og sælgers navn og cpr.nr.
– Overtagelsesdag
– Købesum
– Oplysninger på jeres bank

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Ib Krarup Petersen

Jeg ejer en bolig på lejet grund , er medlem af en forening, der står som ejer af arealet, hvor der ialt er 378 medlemmer.Ved købet blev udleveret et andelsbevis, med 17 vedtægtsbestemmelser- bl.a. at .vedtægtsændringer skulle vedtages med 2/3 dels flertal.
Denne majorietetsbestemmelse, har foreningen fjernet ved med et meget lille stemmeandel, at indføre “nye vedtægter , i 1974.
Vi har læst Ole Hasselbalcks bemærkninger om (da vi ved denne vedtægtsændring er pålagt store omkostninger) kan få denne bestemmelse ugyldiggjort. ? hilsen Ib

Jesper Graff

Kære Ib,

Mange tak for din henvendelse.

Når man i en forening ønsker at ændre sine vedtægter, skal man overholde det flertal, som en vedtægtsændring ifølge vedtægterne kræver.

Af nogle vedtægter fremgår, at et bestemt flertal (fx 2/3) af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal skal stemme for en vedtægtsændring, førend den kan vedtages.

Det er svært at komme med et konkret svar ud fra de oplysninger du kommer med. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte os eller en advokat, som herefter kan læse de tidligere vedtægter igennem, samt referatet for den generalforsamling, hvor vedtægtsændringen blev besluttet.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Ellen Nyiranzabahimana

Jeg vil købe ejerlejlighed i København omegn og det er først gang.
Jeg vil høre om I rådgiver også, når man er i gang med at vælge en lejlighed eller i rådigiver når lejligheden er valgt?
Kan I hjælpe mig at forstå hvad det indebær egerudgift, brutto eller netto eller hvilke beløb skal jeg forholde mig til, når jeg vælger en ejerlejlighed?

Hilsen Ellen

Jesper Graff

Kære Ellen,

Mange tak for din henvendelse.

Efter lovændringen pr. 1 januar 2015, er udgifterne i salgsopstillingen opdelt i tre: Brutto ekskl. ejerudgift, Netto ekskl. ejerudgift, og Ejerudgift.

Brutto ekskl. ejerudgift er udgifterne til boliglån før fradrag.
Netto ekskl. ejerudgift er udgifterne til boliglån efter frafrag.
Ejerudgiften omfatter alle de udgifter, der er forbundet med at eje boligen. Forbrugsudgifter er dog ikke den del af ejerudgiften, hvorfor udgifter til vand, varme osv. skal tillægges dette beløb.

Som udgangspunkt kommer vi først ind i billedet, når du har fundet den lejlighed du ønsker at købe, og når du er blevet enig med mægler/sælger om pris og overtagelsesdag. Du er dog altid mere end velkommen til at ringe til os tidligere i forløbet på tlf. nummer: 71990024, såfremt du skulle have nogen spørgsmål.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Carsten Rasmussen

Jeg ejer 1/4 af privat ejendom som jeg ønsker at sælge til de andre to ejere. Dettte vil give følgende muligheder. De to andre ejere får hver 1/8 eller en af de to ejere køber min 1/4.
Skal der laves endeligt eller betinget skøde? Hvordan sikres at købesum betales? Der er ingen gæld involveret. Hvem skal dokumentere at betaling er gennemført? Hvad hvis købesum udleveres i kontanter? Sum er under kr. 100.000.

På forhånd tak

Jesper Graff

Hej Carsten,

Mange tak for din henvendelse.

I forhold til fordelingen af din andel, så kan man gøre det på begge måder. Omkostningerne er de samme, uanset hvilken fordeling du vælger.

Med hensyn til betalingen, så kan det ske på flere måder. Typisk vil man lave et dokument, hvor du skriver under på d.d. at have modtaget xx-tusind kroner. Alternativt kan dokumentation ske pr. mail til den rådgiver, du ønsker skal lave skødet for jer. Rådgiveren venter med at anmelde skødet, til dokumentationen for betalingen er modtaget.

Vi kan udarbejde skøde for kr. 1.924 inkl. moms.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Niels Bjørn

Jeg vil høre om det er muligt for sælger at annullere et tilbud, der er accepteret af køber, med henblik på at forhandle med flere potentielle købere (budrunde). Mægler har på mail skrevet nedenstående tilbud som vi har accepteret inden for tidsfristen, men vi får efterfølgende at vide, at der er indløbet bedre tilbud som sælger ønsker at gå videre med. Mægler siger, at der ikke er handlet før begge parter har skrevet under på en købsaftale, og at selv det skriftlige tilbud og vores accept ikke annullerer deres mulighed for at gå videre med andre mulige købere.
Mæglers skriftlige mail lød sådan (og som vi altså accepterede):
Som fortalt har sælger givet jer et modbud på kr. 4.950.000,- med overtagelse d. 1. november 2015.
Tilbuddet er gældende indtil d. 09.08.2015, kl. 18.00, har vi ikke fået en accept inden dette tidspunkt koster ejendommen igen kr. 4.995.000,-

Er det rigtigt, at vi ikke vil stå godt, hvis vi forsøger at køre en sag på det?

mvh
Niels Bjørn

Jesper Graff

Hej Niels Bjørn,

Aftaleretligt er sælger bundet af det tilbud i har modtaget og accepteret pr. mail. Derimod, som du selv skriver, så er det knap så nemt at realisere jeres køb. Hvis sælger ikke ønsker at tiltræde den oprindelige aftale de har indgået med jer, og sælger ikke har underskrevet nogen købsaftale, så er I nødsaget til at gå rettens vej, hvilket nemt vil kunne tage et års tid eller mere.

Du er meget velkommen til at ringe ind på 71990024 eller skrive til info@boligadvokat24.dk såfremt du ønsker yderligere rådgivning.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Peter Jensen

Hej,

Er ved at købe et haveforeningshus (som skal rives ned og vi skal bygge nyt) eller rettere vi er ved at købe retten til et hus på en lejet grund.

Sælgers mægler nævnte noget om reduktion af tinglysningsafgift vedr. bygninger på andelsgrund. Er det noget som du/I kan uddybe?

Venlig hilsen
Peter

Jesper Graff

Kære Peter,

Uanset om der er tale om en bygning på lejet grund, hvor ejerskiftet skal tinglyses på et selvstændigt blad i tingbogen, mener vi, at du stadig skal betale afgift af købesummen på normalvis. Tinglysningsafgiften bliver derfor 1.660 kr. + 0,6 % af købesummen.

Vi vil dog anbefale dig at kontakte mægleren for en uddybning af dennes påstand.

Med venlig hilsen
Line Forsberg Andersen

johannes lange

kan en ejerforening tillade , at folk udvider deres altan fra 2.74m2 til 10,2m2, når altaner er fællesarealer, og vi derved måske alle vil komme til at betale større fællesbidrag til vedligehold?
Burde vedtægterne ikke først ændres således at dem der har bygget den store altan også betaler mere?
Der er i stedet forslået at dem med store altaner betaler 1000,00kr ekstra om året, men dette fremgår ikke af vores vedtægter. Tilladelsen til at bygge de store altaner er også meget tvivlsom idet der kun var 13 ud af 44 ejere tilstede, ved den generalforsamling hvor det blev vedtaget, og der blev ikke efterfølgende afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor man endeligt kunne have vedtaget forslaget!

Jesper Graff

Kære Johannes,

Mange tak for din henvendelse.

For at vi kan give dig et korrekt svar, er vi nødt til at læse jeres vedtægter igennem.

Du er velkommen til at kontakte os på 71990024 eller skrive en mail til info@boligadvokat24.dk

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Tina Andersen

Hej
Min kæreste og hans eks kone ejer et hus i fællesskab som de ikke kan få solgt (til salg i 4 år) Han bor i huset pt. Hun betaler pt. 1600 til ham pr. mdr. Nu har de så aftalt at hans ekskone skal flytter ud i deres fælles hus sammen med hendes kæreste og min kæreste flytter op til mig. Jeg ved godt at min kæreste skal betale halvdelen af husforsikring og ejendomsskat og kreditforeningslån. Men kan min kæreste ikke kræve at hendes kæreste betaler en del af huslejen også ? Ellers bor han jo gratis…Altså skal ekskonens kæreste ikke betale noget husleje når han flytter med ud i deres hus, eller er det stadig kun hende og min forlovede som skal dele alle udgifter (eks el, vand og varme).
mvh
Tina Andersen

Jesper Graff

Kære Tina,

Tak for din henvendelse.

I forhold til betaling af termin er det din kæreste og hans ekskone der hæfter for betaling af denne, da det er dem der fremgår på skødet af ejendommen. Hvordan de internt aftaler at udgifterne fordeles, er op til parterne selv at finde ud af. Hvis det kun er din kærestes ekskone og hendes kæreste der bor i huset, så kan I jo prøve at høre, om ikke de kan betale for en større del af udgifterne til huset. I sager som denne, vil vi klart anbefale at I prøver at finde en løsning selv, førend I går videre med sagen.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Benny Christensen

Hej jeg er lidt lost…
Min far vil gerne sælge sin erhvervsejendom til mig.
jeg er hans biologiske søn.
Jeg kan jo så købe den billigere, end markedsprisen, og på den måde, er det en god forretning for mig, Og på den måde, får han frigivet nogle penge, som han kan nyde alderdommen med.
Men er der nogle særlige ting, jeg skal være opmærksom på?
Det lyder jo for godt til at være sandt. Derudover sparer vi en masse penge i arveafgift senere når han dør.
Er det virkelig så godt som det lyder?
og Jeg har selv fast ejendom, og betaler mine regninger osv, og er ikke i RKI, vil min bank/realkredit være med til sådan en handel tror i?
På forhånd tak
mvh Benny Christensen

Jesper Graff

Kære Benny,

Mange tak for din henvendelse.

Hvis du skal købe af din far, så har I mulighed for at sælge til 15 pct. under den offentlige vurdering. Der er intet ulovligt ved at benytte denne lovfæstede mulighed ved familiehandler. I forhold til banken, så må vi desværre være dig svar skyldig, da det hver gang er en personlig vurdering bankrådgiveren foretager.

Du er meget velkommen til at ringe ind hvis du har nogen spørgsmål, eller hvis du ønsker at vi skal lave skødet i jeres ejendomshandel. Vi kan klare dette fra kr. 1.924,00 inkl. moms

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Morten H

Hej

Er det muligt at stå alene på skødet som ejer af et fritidshus, selvom jeg er gift?
Den længere historie er at jeg ønsker at sætte en del af min pensionsopsåarring i fast ejendom, hvilket min kone er indforstået med.

Mvh
Morten

Jesper Graff

Kære Morten,

Mange tak for din henvendelse.

Selvom I er gift, kan du sagtens stå alene på skødet. Jeg vil dog anbefale dig at kontakte os eller en anden advokat for en gennemgang af dine ønsker, da det ikke nødvendigvis er nok for dig blot at stå alene på skødet, men I muligvis også har brug for en ægtepagt.

Du er meget velkommen til at ringe til os på 71990024 eller skrive på info@boligadvokat24.dk

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Kaspar K

Jeg bor i en meget attraktiv andelsboligforening, hvor andelsprisen / den tekniske andelsværdi er markant under, hvad markedsprisen for boligen ville være. I foreningen benyttes den offentlige vurdering til fastsættelse af andelskronen og iflg. vedtægterne har boligbytte førsteprioritet i forbindelse med overdragelse. Hvis jeg ønsker at bytte min andelsbolig til en ejerbolig, har jeg to spørgsmål:

1)Vil en ejerbolig kunne indgå i boligbytte? Og dermed få prioritet fremfor ventelister osv.
2)Må ejeren af ejerboligen sælge til mig til en forholdsmæssig lav pris forudsat at vi reelt bytter bolig? Eller vil det juridisk betragtes som ’penge under bordet’?

På forhånd tak.
Kaspar K.

Jesper Graff

Kære Kaspar,

Mange tak for din henvendelse.

1) I forhold til hvorvidt en ejerbolig må indgå i boligbyttet, så er der som udgangspunkt intet til hinder for dette, men det afhænger imidlertid af hvad der fremgår af andelsforeningens vedtægter.
2) Med hensyn til ejerboligens købesum, så antager jeg du ønsker at vide hvorledes reglerne er i forhold til SKAT. Som udgangspunkt er der aftalefrihed i frihandler – dvs. i handler mellem to uafhængige parter. I visse tilfælde vil SKAT imidlertid alligevel kunne anfægte købesummen – f.eks. hvor den offentlige vurdering er 1000.000 kr., men købesummen er 10.000 kr. Dette vil du på forhånd kun kunne sikre dig 100 pct. imod, med et bindende svar fra SKAT.

Jeg vil anbefale dig at rette henvendelse til os, en revisor eller en anden boligadvokat, som vil kunne gennemgå scenarierne i detaljer efter modtagelse af ejendommenes dokumenter.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

olavur jacobsen

hej er det muligt at sætte sit hus til salg i norge og hvad er betingelserne for køber
vi vil gerne sælge som beset , er dette muligt ?
mvh olavur

Jesper Graff

Kære Olavur,

Mange tak for din henvendelse.

Som sælger må du sælge dit hus til hvem du vil. Imidlertid gælder der særlige regler for køber, når køber ikke allerede bor eller har boet i Danmark. For EØS-borgere gælder det, at hvis de ikke har bopæl i Danmark, og ikke tidligere har haft bopæl i DK i et tidsrum af sammenlagt 5 år, kan de kun med justitsministerens tilladelse købe bolig i DK. Tidligere ophold behøver ikke nødvendigvis at have været sammenhængende, hvorfor tidligere bopælsperioder på f.eks. 2 og 3 år, tilsammen vil opfylde kravet på 5 år. Du kan læse meget mere om dette på justitsministeriets hjemmeside http://www.jm.dk

Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til os eller en anden boligadvokat, som kan hjælpe jer med at udfærdige en ordentlig købsaftale i forbindelse med dit hussalg.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Pete

Hej.
Jeg skylder en del penge væk….. Ca 1 million kroner. Gælden er opstået pga ludomani. Jeg skylder pengene til selskaber som Ikano, Citybank, Santander mm.
Jeg står ikke længere i RKI, (jeg ved godt, at jeg stadig har gælden).
Mit spørgsmål er: Kan jeg købe et hus sammen med min kæreste…… lade hende stå alene på skødet, men lade os begge stå på lånedokumentet ? Kan dette lade sig gøre……så ingen af mine kreditorer kan gøre udlæg i huset.

Jesper Graff

Kære Pete,

Mange tak for din henvendelse.

Først er det værd at nævne, at det kan være svært for dig at låne penge i banken, såfremt du skylder en masse penge væk i forvejen. Denne problemstilling er du naturligvis nødt til at tage med din bank.

Såfremt du får lov at låne sammen med din kæreste, uden at du skal hæfte herfor ved at blive angivet som ejer på skødet, er spørgsmålet, om dine kreditorer vil kunne foretage udlæg i boligen, selvom du ikke står på skødet. Det vil de ikke kunne, da I ikke er gift.

Med venlig hilsen
Line Forsberg Andersen

Nikolas

hvis jeg skulle blive medejer af et hus engang, skal den andel af huset jeg køber så betales på en gang eller er det noget man bare kan snakke med ejeren om at afbetale på? og hvis man kan afbetale, bestemmer ejeren selv med hvor meget man skal give ialt og per mdr?

Jesper Graff

Kære Nikolas,

Tak for din henvendelse.

I princippet kan du aftale hvad du vil med sælger vedr. betaling, og det er op til jer hver især at aftale, hvor meget du skal betale i rente, afdrage med pr. måned osv. I forhold til tinglysning af det nye skøde, så har vi dog brug for at modtage et dokument – f.eks. et sælgerpantebrev eller et gældsbrev, hvoraf det fremgår, hvordan købesummen bliver betalt.

En anden mulighed er at låne pengene i banken, eller at overtage en del af gælden, såfremt der er gæld i huset.

Du er meget velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker vores hjælp i forbindelse med udarbejdelse af et gældsbrev eller lignende.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Jeanette Buch

Hej

Jeg har solgt en andelsbolig og nu gør køber indsigelser mod et manglende fodpanel, da køber flytter et klædeskab. En revne i en dørgerigt som har været synlig, da køber besigtigede boligen to gange inden køb og ved overdragelsesdagen. Endvidere en løs dørindfatning som jeg ikke selv var bevidst om. Disse forhold er blevet taksteret til ca 4000,- ved en udbedring fra en vurderingsmand køber har rekvireret.
Mit spørgsmål er om disse mangler er noget jeg skal udbedre, eller om det hører under bagatelgrænsen ved salg af fast ejendom?

Mvh
Jeanette

Jesper Graff

Kære jeanette,

Mange tak for din henvendelse.

Ud fra de oplysninger du kommer med, så vil min vurdering klart være, at købers krav er under den såkaldte bagatelgrænse. Ligeledes forklarer du også, at du bevidst ikke har tilbageholdt oplysninger om fejl eller mangler for køber.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Karl

Hej. Vi har fået brev fra kommune at vi skal have nyt hus nummer. Vi skal have 84 i sted for 82. Mit spørgsmål. Skal vi have lavet et nyt skøde i forbindelse med det, og hvem skal betale for det ?
Venlig hilsen Karl

Jesper Graff

Kære Karl,

Mange tak for din henvendelse.

Såfremt jeres nye husnummer ikke skyldes en disposition foretaget af jer selv, f.eks. arealoverførsel fra en ejendom til en anden, så skal I ikke betale for ændringen.

Jeres nye husnummer skal dog ændres inde på tinglysning.dk. Kommunen vil i dette tilfælde skulle stå for denne ændring, og hvis ikke det fremgår af brevet, kan du altid kontakte kommunen for hvordan det vil foregå

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Flemming Sørensen

Hej
Er det muligt og overtag et hus ved hjælp af gældsovertalse
selv om man har gæld fra en 22 år gammel tvangsauktion
håber i kan hjælpe mig
Hilsen Flemming

Jesper Graff

Kære Flemming,

Mange tak for din mail.

Hvis jeg forstår dit spørgsmål korrekt, så spørger du, om du kan få lov til at overtage et hus via gældsovertagelse på huset, selvom du i forvejen selv har en gammel gæld. Dette kan vi desværre ikke svare dig på, da kreditvurderinger er forskellige fra person til person, og foretages af dem der har udstedt den gæld, som du skal overtage.

Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til dem i stedet.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Nikolas

hvis min ven bor i hus og jeg lejer mig ind de næste 5år hvor efter jeg har tænkt mig at købe 50% af huset, kan jeg så bare hvis min ven siger ja, bare overtage halvdelen af husets gæld?

og er det ligemeget hvor meget gæld han har tilbage, eller hvor meget han har givet mere end mig?

Jesper Graff

Kære Nikolas,

Mange tak for din henvendelse.

Hvis gælden i huset ligger tæt op af den seneste offentlige vurdering, vil du sagtens kunne overtage 1/2 af gælden, og blive registreret som ejer af 50 pct. af huset. Det forudsætter dog, at dem der har udstedt gælden til din ven, godkender at du kan overtage halvdelen. Dette sker ud for en konkret vurdering af din økonomi.

Der findes imidlertid faste regler for, hvor meget SKAT tillader prisen varierer ift. husets vurdering. Disse regler gælder som udgangspunkt for familie og nærtstående. Dette kan have betydning, såfremt der er stor forskel på husets værdi, og den andel af gælden du overtager.

Eftersom I kender hinanden i forvejen, og du på det tiltænkte købstidspunkt har lejet huset i 5 år, så er det svært på forhånd at besvare, om SKAT vurderer ovennævnte regler finder anvendelse.

Jeg vil anbefale i kontakter SKAT for et bindende svar, alternativt kontakter en revisor.

Med venlig hilsen
Boligadvokat24
Lasse Kiil Pedersen

Glenn Sørensen

Vi har fundet vores ” drømme hus ” men har ikke fået vores ejerlejlighed solgt endnu. Kan man skrive under på skødet. Med forbehold for at lejligheden bliver solgt. Før man overtager/ køber det andet ?

Jesper Graff

Kære Glenn,

Mange tak for din henvendelse.

Det er muligt at lave en betinget købsaftale på jeres “drømmehus”. Dette betyder, at selvom I har skrevet under på købsaftalen, så overtager I kun huset, såfremt I får solgt jeres lejlighed. Det har dog den konsekvens, at indtil jeres lejlighed er solgt, så har sælger stadigvæk lov til at have sit hus til salg. Dukker der en anden køber op, så vil I blive tilbudt det samme tilbud som den anden køber har budt, og I har herefter 3 dage til at beslutte, om I vil tage imod det nye tilbud uden forbehold. Uden forbehold betyder, at I ikke længere kan betinge købet af jeres eget salg.

Dukker der derimod ikke en anden køber op, og får I solgt jeres egen lejlighed inden for den periode der er aftalt i købsaftalen, så vil den oprindelige aftale være gældende.

Hvis huset I har set på er udbudt gennem en mægler, så kan I blot informere mægleren om, at I ønsker en købsaftale betinget af eget salg. Mægler vil så fremlægge jeres tilbud for sælger, som kan acceptere eller afslå dette.

Såfremt I har flere spørgsmål er I velkommen til at ringe eller skrive igen.

Med venlig hilsen
Boligadvokat24
Lasse Kiil Pedersen

Inge Forsberg

Jeg har min mors hus som jeg har arvet efter hende til salg som et dødsbo. Min mors inventar befinder sig stort set i huset endnu. Min ejendomshandler har givet nøglen til huset til en “køber” som var interesseret i huset da han spurgte om han måtte låne nøglen for at foretage nogle opmålinger af huset. Da jeg uden at vide dette kom til min mors hus for at der skulle laves tilstandsrapport og at der skulle låses op til dette var bagdørens lås skiftet ud så jeg ikke kunne komme ind. Jeg kontaktede ejendomsmægleren som måtte sige at det var ham som havde lånt nøglen der havde skiftet låsen. De fik fat i den nye nøgle og garanterede at resten var hos låsesmeden og at de ville få resten af nøglere leveret til dem. Da jeg igen kom til huset og fik mig lås ind havde ham der havde lånt nøglen fundet alle min mors billeder frem fra skuffer, hylder og dem der hang på væggene og stod på skabene var ligeledes lagt/taget ned og lagt på spisebordet sammen med 2 malerier. Der var ask i alle askebægre og på køkkenbordet stod 3 sodavand der var drukket, jeg kunne konstatere at de var taget fra en kasse i kælderen da disse var for gamle og af samme dato som de drukne. Sengene så ud som nogen havde lagt i dem. Altså rod i hele huset skønt handelen ikke på nogen måder var indgået. Må ejendomshandler lade evt. køber færdes alene og hvad gør man ved sådan en sag. Ejendomsmægler slår det hen som en uheldig hændelse. Nøglen til fordøren er fjernet skal ejendomshandler ikke sørge for låsene bliver udskiftet så jeg er sikker på at kun jeg har nøglerne. Hilsen Inge

Jesper Graff

Kære Inge,

Mange tak for din henvendelse.

Hvis nøglen er mistet, efter den er overgået til ejendomsmæglerens besiddelse, så vil ejendomsmægleren skulle udskifte låsene på hans regning. I forhold til episoderne inde i huset, så virker det til at ejendomsmægleren ikke har overholdt de etiske regler, som han i henhold til Dansk Ejendomsmæglerforenings regler er forpligtet til at efterkomme. Såfremt huset endnu ikke er solgt, så kan du evt. konfrontere mægleren, og gøre ham opmærksom på, du ikke ønsker at benytte dig af ham længere, og du grundet disse episoder ønsker at træde ud af formidlingsaftalen uden at betale salær. Såfremt mægleren ikke ønsker at efterkomme dette, kan du indbringe sagen for klagenævnet for ejendomsformidling.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Mia Ørnhøj-Hansen

Hej,

Min mand og jeg har forelsket os i en bolig som er registreret som erhverv (tidligere lægeklinik). Boligen ligger dog i en lille landsby med parceller omkring. Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med købet? Vi påtænker at søge byggetilladelse til ændring fra erhverv til privat bolig, men kan handlen være betinget af at det er muligt?

På forhånd tak

Mvh Mia Ørnhøj-Hansen

Jesper Graff

Kære Mia,

Mange tak for din henvendelse.

Der kan være planmæssige forhold, som regulerer boligens status. Dette kan man få svar på ved at henvende sig til kommunens tekniske forvaltning. Det vil være muligt, at gøre handlen betinget af der opnås byggetilladelse.

Jeg vil dog anbefale jer, at I retter henvendelse til os eller en anden boligadvokat, som kan rådgive jer omkring handlen.

Med venlig hilsen
Boligadvokat24
Lasse Kiil Pedersen

John

Hej,
Min eks og jeg har solgt vores lejlighed og skal selvfølgelig dele over skuddet. Vi har en fælleskonto i hendes bank, hvor pengene står.
Vi har fået et efterkrav fra køber på 135.000 og jeg har forslået at vi indbetaler 200.000 på en konto til evt retsag og betalling af kravet.

Problemet er så nu at eks kæresten ikke vil “fri give” det resterende af overskuddet dvs. dele det imellem os før at en evt retsag er overstået.

Mit spørgsmål er, er hun i sin ret at få hendes bank til at tilbageholde pengene?

Jesper Graff

Kære John,

Mange tak for din henvendelse.

Hvis pengene er dine, er hun naturligvis ikke berettiget til at tilbageholde pengene. Det nemmeste vil klart være at forsøge at løse problemet direkte med din eks. Såfremt dette ikke lykkedes, og hun ikke overfører det resterende beløb til dig, så vil du i sidste ende være nødsaget til at stævne hende, for det beløb hun lovstridigt tilbageholder.

Du er meget velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker at vi hjælper dig med at få dine penge.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

MRK

Hej,

Vi har for 2 måneder siden solgt vores ejerlejlighed. Vi er nu blevet kontaktet af køber der gør krav gældende pga. gulv i badeværelse ikke hælder mod afløb. Vi har dog ikke modtaget nogen dokumentation fra køber.

Badeværelset er ca. 1.5 kvm og opført i1981. I henhold til originale opførsels dokumenter/tegninger, er der beskrevet at der er fald på 1½ mod afløb i badeværelset.

Vi har i vores ejer tid (ca. 3år) af lejligheden ikke lavet ændringer/renovering af badeværelset. Vi har ikke i den tid vi har boet i lejligheden hæftet os ved, at hældningen skulle være forkert.

Vi har solgt lejligheden i god tro uden vidende om, at hældningen i badeværelsegulv skulle være ukorrekt.

Kan køber derfor gøre krav gældende?

P.f.tak

Jesper Graff

Kære Spørger,

Mange tak for din henvendelse.

Som sælger af en lejlighed, hvor der i forbindelse med salget ikke er udarbejdet tilstandsrapport, el-eftersyn samt tilbudt betaling af 1/2 ejerskifteforsikring, der har du som sælger et 10-årigt ansvar for skjulte fejl og mangler. Dette gælder, uanset om det er dig eller den tidligere ejer, der har foretaget bygningsmæssige ændringer i lejligheden, og disse viser sig ikke at være lovligt/forkert opført.

I forhold til badeværelset er det svært at give et korrekt svar, da det afhænger af hvorvidt det var lovligt på opførelsestidspunktet, hvor stort et beløb det drejer sig om mm. Vi har derfor haft en telefonisk gennemgang af din sag, hvor vi har rådført dig om den pågældende sags evt. udvikling.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Jakob Nielsen

Hvor lang tid tager det og lave skøde og at få det tinglyst.
Min far skal overtage ejerskabet af mit hus pga økonomiske problemer. Er det muligt her den 1/12, hvis i får alle relevante oplysninger, inden for en uges tid fra dags dato. På forhånd tak.

Jesper Graff

Kære Jakob,

Mange tak for din henvendelse.

Vi kan lave en prøvetinglysning allerede den dag vi modtager informationerne, så det kan sagtens lade sig gøre.

Jeg sender dig en mail med de oplysninger vi skal bruge, og så kan du bare besvare den, såfremt du ønsker vores assistance.

Vores pris for at udarbejde skøde er 1.924 kr. inkl. moms, og herudover kommer der så tinglysningsafgiften til staten på kr. 1.660 + 0,6 pct. af købesummen.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Lasse Povlsen

Hvis et papirløst par har købt hus sammen, hvor kvinden får lavet et særeje på 160.000,- går fra hinanden og hun vil overtage gælden fra ham. Skal det så deles sådan her: vurderingspris minus gæld minus 160.000 delt med to? Jeg mener ejer hun 50% + de 160.000? Vi fik lavet dette, da hun solgte aktier for at vi kunne købe huset, men aftalte (mundtligt) hos advokat, at jeg betalte mere af på lånet og at vi derved fik udlignet beløbet. Har hun stadig ret til 50% + 160.000,-?

Jesper Graff

Kære Lasse,

Mange tak for din henvendelse.

Først og fremmest kommer det an på, hvad der er aftalt. Det er ikke muligt at lave særeje, når i ikke er gift, med mindre en gavegiver har betinget dette. Derimod kan der være lavet en samejeoverenskomst/samejekontrakt, hvoraf det fremgår, at den ene part har indskudt mere end den anden. I sidstnævnte tilfælde vil udgangspunktet være vurderingsprisen minus gæld, divideret med to, minus 80.000 kr.

Hvis I har aftalt, at du udlignede hendes større indskud ved at afdrage mere på gælden, så skal dine ekstrabetalinger naturligvis fratrækkes de 160.000 kr., før dette tal divideres i to. Det havde naturligvis været nemmere at opgøre dette, såfremt tingene var udfærdiget på et skriftligt dokument, og det virker underligt, at advokaten ikke har foreslået dette.

Du er meget velkommen til at kontakte os på 71990024, såfremt du ønsker yderligere rådgivning omkring ovennævnte.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Magni Hansen

Vi er I gang med at købe et hus (dødsbo) udenom ejendomsmægler. Sælger har fået en advokat at stå for tinglysning og dokumenterne ellers og der bliver nu lavet et udkast til en købsaftale.
Hvordan kan jeg sikre mig at købsaftalen (betinget I 7 dag) indeholder de rigtige oplysninger osv.

På forhånd tak.

Jesper Graff

Kære Magni,

Mange tak for din henvendelse.

Den eneste måde du kan sikre dig 100 pct. i forbindelse med jeres køb, er ved at få en Boligadvokat til at kigge Købsaftalen og alle handlens øvrige dokumenter igennem.

Sørg derfor for at der er indsat et advokatforbehold i købsaftalen, så vil handlen på den måde være betinget af, at din advokat kan godkende handlen.

Du er meget velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker vi skal læse alle dokumenterne igennem for dig, og derefter gennemgå dem med dig. Dette kan vi gøre for kr. 5.924 inkl. moms

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Mona Jønsson

Hej
Jeg påtænker at købe en ejendom ud af min afdøde mors bo – for at få boet afsluttet inden det overgår til offentlig skift.
Jeg fastsætter prisen på ejendommen, i samråd med mine søskende. Hvis der er udarbejdet skøde, og SKAT evt. underkender prisen – koster det så et helt gebyr endnu engang, hvis der skal udarbejdes ny skøde, alene pga. ændret pris på ejendommen foranlediget af SKAT??

Jesper Graff

Kære Mona,

Mange tak for din henvendelse.

Når skødet skal tinglyses, tillader systemet at I sælger til 15 pct. over/under seneste offentlige ejendomsvurdering. Hvis prisen ikke er inde for denne margin, så vil systemet automatisk komme med en meddelelse herom, hvorefter det vil afvente svar fra SKAT.

Hvis SKAT ikke godkender prisen, så er det kun differencen i tinglysningsafgiften I kommer til at betale ekstra.

Såfremt I ønsker hjælp til bobehandlingen eller skødet, så er I meget velkommen til at kontakte os på 71990024 eller skrive til info@boligadvokat24.dk

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Frank

Jeg har hørt at det kan lade sig gøre at købe et hus og sætte deti sin mindreårige søns navn??
Uden omsvøb så skylder jeg for mange penge til at kunne eje et hus, men jeg har muligheden for at købe et hus. Det kan bare ikke stå i mit navn. Min søn er 12 år. Kan det stå i hans navn uden at evt. kreditorer kan røre det?

Jesper Graff

Kære Frank,

Mange tak for din henvendelse.

Der er flere aspekter i dit spørgsmål, og det er derfor ikke muligt at komme med et konkret svar her.

Først og fremmest er der en problemstilling vedrørende hvordan købesummen skal betales.

Herefter, eftersom din søn er under 18 år, så kræver det at du som værge godkender din søns køb af huset. Denne godkendelse skal tillige suppleres med en tilladelse fra statsamtet, som skal foreligge inden lånet foretages. Praksis viser, at statsamtet er tilbageholdende med at tillade en umyndig person at købe fast ejendom.

Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte os eller en anden advokat, som efter flere informationer fra dig, vil kunne vurdere dine muligheder.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Morten Jensen

min ex og jeg blev skilt sidste år – hun ejer andelsboligen men jeg blev boende, da vi havde et fælles lån i bolingen. Andelsboligen forsøges solgt og hun har nu sat prisen ned så jeg taber penge – men det er hendes andel. Kan jeg fraflytte boligen med alm opsigelse på 3 mdr. så jeg ikke hænger på de løbende betalinger til andelsboligforeningen længere men kun til lånet. Jeg ønsker at finde en billigere bolig

Jesper Graff

Kære Morten,

Mange tak for din henvendelse.

Som udgangspunkt afhænger det af hvad I har aftalt, men der kan være flere aspekter der spiller ind.

For en sikkerheds skyld vil jeg anbefale dig at lade en advokat se sagen igennem, for herefter at kunne give dig et sikkert svar.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Lotte Munch sørensen

Hejsa.
Min kæreste og jeg har boet sammen i 7 år og har for nyligt fået en søn sammen. Vi hat lavet testamente således at vi er hinandens arvetagere hvis en af os skulle dø. Min kæreste købte et hus som vi bor i for 6 år siden. Huset blev købt for 960000 kr og vi har indtil videre betalt 100000 kr af på kreditforeningslånet. Ydermere har vi renoveret for 200000 kr, vha et banklån, hvoraf vi har betalt 20000 igen. Min kæreste er alene lånetager på lån.Det var ham som stod alene som køber og ejer, da jeg på det tidspunkt lige var startet på tude og havde udsigt til 4 år på su, så vi ville vente med at gøre mig økonomisk ansvarlig til jeg fik en ordentlig indkomst. Dog har jeg hele tiden være med til at betale regninger og været med til at betale forbedringer til huset fx hårde hvidevarer, udhæng mm. Vi ønsker begge at jeg skal være med i ejerskab af hus og lån, så vi har lige vilkår hvis vi pludselig skulle gå fra hinanden. så mit spørgsmål går egentlig på hvordan vi kan gøre det så jeg får samme økonomiske ansvar og rettigheder som min kæreste, og bliver medejer af både hus og lån. Vi har desuden talt om, om vi skal gifte os, men som jeg har forstået på det er det ikke nok til at jeg får ret til halvdelen af huset hvis vi skulle gå fra hinanden. Hvordan kan vi sikre lige vilkår bedst muligt i denne situation?
På forhånd tak for hjælpen.
De bedste hilsner
Lotte Munch Sørensen

Jesper Graff

Kære Lotte,

Mange tak for dit svar.

Din henvendelser åbner for flere forskellige muligheder, hvorfor det nemmeste vil være hvis du kontakter os på 71990024, hvor vi mundtligt vil besvare din henvendelse.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Mikkel

Hej
Jeg har haft hus i nogle år og der er en del friværdi i huset.
Nu er min kæreste og hendes to børn flyttet ind og vi er blevet enige om at dele boligudgifter og forbedringer ligeligt.
Ved et evt. salg, hvis vi går fra hinanden, er vi blevet enige om at jeg først får fribeløbet som det er/beregnes på nuværende tidspunkt (d.d.), og derefter deles et evt. overskud eller underskud der må være kommet med tiden.
Kan man lave et stykke gyldigt papir på det og hvad vil det evt. ca. koste ?
venligst Mikkel

Jesper Graff

Kære Mikkel,

Mange tak for din henvendelse.

Som udgangspunkt vil det være behæftet med stor risiko, at forsøge at lave en kontrakt der lever op til din forespørgsel.

I stedet vil jeg anbefale dig at din kæreste via en gældsovertagelseserklæring overtager halvdelen af gælden, og at hendes adkomst på 50 pct. derefter tinglyses på ejendommen.

Herefter vil man kunne udfærdige en samejeoverenskomst, som vil regulere hvad der skal ske ved et eventuelt fremtidigt salg. Blandt andet vil overenskomsten sørge for, at det beløb som du i forvejen har betalt af på ejendommen, vil blive forfordelt til dig ved et eventuelt fremtidigt salg.

Du er meget velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker vores bistand til ovenstående, eller hvis du har andre spørgsmål.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Vicktor Emil Berg

Hej
Er det muligt at få hjælp til at læse/gennemgå et tinglyst skøde.
Mvh Vicktor

Jesper Graff

Kære Vicktor,

Mange tak for din henvendelse.

Det kan vi sagtens hjælpe dig med. Jeg vil anbefale dig at ringe ind på 71990024, hvorefter vi i fællesskab kan finde ud af, hvad det er du har brug for.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Claus Olsen

Jeg ejer iflg. skødet vores ejendom 100% men har et lån i kreditforeningen med min sambo. Det er delt 50/50.
Kan jeg uden videre sætte ejendommen til salg uden min sambo kan modsætte sig det ?

Jesper Graff

Kære Claus,

Mange tak for din henvendelse.

Som udgangspunkt er der ikke noget til hinder for at du enerådigt sælger huset, når I ikke er gift, og du er den eneste der står på skødet.

I din konkrete situation vil vi dog anbefale dig at få din sambo til at godkende og underskrive købsaftalen, da hun muligvis vil være berettiget til et kompensationskrav ved salg.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Christina

Hej,
Jeg skal flytte sammen med min kæreste i hans ejelejlighed som han skylder 2,4 mill i og som nu er vurderet til 4.8 mill. Han har betalt 600.000 kr i kontant da han købte lejligheden
Jeg har 2 børn – han har ingen børn.
Jeg vil gerne købe mig ind i hans bolig – sammen vil vi gerne låne lidt i friværdien. Han har et banklån på 500.000 kr der gerne skulle med ind under boliglånet.
Hvordan køber jeg mig bedst i hans bolig – og hvordan tilsikres hans egenbetaling på 600.000 kr i kontant, hvis vi skulle gå fra hinanden?
Mvh christina

Jesper Graff

Kære Christina,

Mange tak for din henvendelse.

Der er flere aspekter i dit spørgsmål.

1) Købesummen
For at undgå problemer med SKAT, bør I tage udgangspunkt i seneste offentlige vurdering. Hvis denne vurdering er på 2,4 mio., så vil du blot kunne overtage halvdelen af gælden via en gældsovertagelseserklæring. Er vurderingen derimod højere, så er du nødt til at betale din kæreste halvdelen af differencen mellem gælden og den offentlige vurdering. Dette kan ske via kontant overførsel, optagelse af lån eller ved oprettelse af gældsbrev.

2) Samejekontrakt
Din kærestes egenbetaling på kr. 600.000 kan sikres ved udarbejdelse af en samejekontrakt. Beløbet skal dog reguleres, såfremt du jf. min forklaring ovenfor har overført midler til ham foruden din overtagelse af gælden.

Du er meget velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker vores hjælp.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Karsten

Hej

vi står for at sælge en grund hvor der for nogle år siden blev revet et hus ned.

Hvilke papir og oplysninger skal vi bruge for dette, og hvad pris skal vi regne med at det koster i kroner at i laver det endelige papir og tinglysning ?

Hvor lang tid tager sådan en proces i dage ? Da køber gerne vil overtage hurtigst muligt.

MVH
Karsten Klattrup

Jesper Graff

Kære Karsten,

Mange tak for din mail.

Som udgangspunkt vil vi anbefale dig at I får os, eller en anden advokat, til at udarbejde en købsaftale. Dette vil kræve en del dokumenter, men præcis hvilke, det er forskelligt fra ejendom til ejendom.

Herudover, så skal køber have udfærdiget skøde og tinglysning heraf, men det er normalt noget køber selv betaler og skaffer en rådgiver til at udføre.

Jeg vil anbefale dig at ringe ind til os på 71990024, så vi kan undersøge hvad det præcist er du har brug for.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Gert

Min kæreste og jeg ejer i fællesskab et sommerhus (50/50). Nu går tankerne på, at jeg skal stå som eneejer uden internt salg. Kan og hvis ja, hvordan gøres dette i praksis?

Hvor Gert

Jesper Graff

Kære Gert,

Mange tak for din henvendelse.

SKAT tillader ikke at man kan forære et halvt sommerhus i gave. Hvis du ikke vil beskattes af din kommende andel, så skal der betales en form for købesum – svarende til halvdelen af sommerhusets værdi. Dette kan ske i form af gældsovertagelse, kontant betaling mm.

Du er meget velkommen til at ringe til os på 71990024, og vi kan forklare dig nærmere om hvordan processen er.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

LBJR

Jeg står og skal sælge mit (helårs)hus til tysk statsborger (med pension og EU bevis). Han er bosat i Danmark som lejer af huset. Vi kender hinanden og huset gennem mange år og er enige om salgets betingelser, herunder fravalg af tilstandsrapport. Han ønsker at købe huset kontant og vi er enige om prisen. Vi ønsker at gennemføre handlen så billigt som muligt, men med hjælp til de formelle dokumenter.. Hvad koster det? Mvh L.

Jesper Graff

Kære L,

Mange tak for din henvendelse.

Hvis I blot ønsker at opfylde de formelle krav der stilles ved handel med fast ejendom, så kan I nøjes med at der udfærdiges et skøde, så din tyske lejer kommer til at stå som ny ejer af huset. Vores salær for at hjælpe med dette er 1.924 kr. inkl. moms. Herudover skal der betales en tinglysningsafgift til STATEN på 1.660 kr. + 0,6 pct. af købesummen. Vi vil dog altid anbefale at der udarbejdes en købsaftale, hvori de nærmere detaljer om salget reguleres.

I skal ydermere være opmærksom på, at der gælder særlige regler for EU-borgeres køb af fast ejendom i Danmark.

Hvis han har status af arbejdstager, så skal vi bruge hans EU-opholdsbevis, og herudover skal der underskrives en Tro og Love erklæring, som uploades som fil i forbindelse med at skødet lyses.

Hvis han ikke har status som arbejdstager, så er det afgørende om han har boet i Danmark mere end 5 år – det behøver nødvendigvis ikke være sammenhængende perioder. Har han boet her mere end 5 år, så skal vi blot bruge hans EU-opholdsbevis. Har han ikke boet her sammenlagt 5 år, så skal han udover hans EU-opholdsbevis søge om tilladelse hos justitsministeriet for erhvervelse af fast ejendom i Danmark.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

LBJR

Hej igen; mange tak for svar. Det er dog ikke helt korrekt det du skriver. Eftersom han er pensionist, er han berettiget til at købe fast ejendom ((med bopælspligt) her i landet, uden 5 års reglen. Ligesom studerende også er det. Jeg har kopieret dette fra justitsministeriets hjemmeside:

“§ 2. EF-statsborgere, der har opholdstilladelse i Danmark i medfør af EF-direktiverne 90/364/EØF om opholdsret, 90/365/EØF om opholdsret for lønmodtagere og selvstændige, der er ophørt med erhvervsaktivitet eller 93/96/EØF om opholdsret for studerende, kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet uden Justitsministeriets tilladelse i medfør af § 1 i lov om erhvervelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986, selv om de ikke har bopæl eller hjemsted her i landet og ikke tidligere har haft bopæl her i et tidsrum af ialt 5 år.” Jeg håber at du er enig? Mvh LBJR

Jesper Graff

Hej L,

Mange tak for din henvendelse.

Vi er helt enige – pensionist sidestilles med arbejdstager, såfremt de tidligere er har haft erhvervsaktivitet i EU. Det var derfor jeg skrev “status af arbejdstager”, i stedet for havde arbejde.

Jeg beklager hvis mit første svar gav anledning til misforståelser.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Allan Hansen

Hej,

vi har købt et hus med en tilsyneladende perfekt tilstandsrapport, på baggrund af den og energimærkningen, valgte vi ikke at tegne en ejerskifteforsikring. 4 dage efter vi har overtaget huset kommer vi så ned til en stue hvor regnen vælter ind ved et vindue. Det viser sig, at det er en gammel skade, som har været forsøgt udbedret, men som ikke er nævnt i tilstandsrapporten, da vi så skal i gang med at udbedre skaden, finder vi ud af, at der er flere ting som ikke stemmer overens med tilstandsrapport og energimærkningen, bla. er huset kun delvist hulmursisoleret, alt puds i stueetagen er løst og skal ned før vi kan bygge op igen.
Vi har korresponderet med sælgers rådgiver og han mener der er tale om en misforståelse mellem sælger og ham som har lavet tilstandsrapporten, som er skyld i at det ikke er nævnt, at der har været en udbedring af en tidligere skade. Ham der har lavet energimærkningen fralægger sig også ethvert ansvar i forhold til den manglende isolering.

Hvad gør vi nu? Står vi selv med hele udgiften? Vi skal have imprægneret huset, da vandindtrængen skyldes mursten som suger, vi skal have isoleret hele stueetagen, og lavet nye vægge af gips, trukket el, flyttet radiatorer mm.

Håber i kan hjælpe med et svar

Med venlig hilsen

Allan Hansen

Jesper Graff

Kære Allan,

Mange tak for din henvendelse.

Når I ikke har tegnet en ejerskifteforsikring, så er jeres muligheder desværre meget begrænsede. Med huseftersynsordningen slipper sælger for sit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler, hvorfor sælger som udgangspunkt ikke kan gøres ansvarlig. Den eneste måde sælger ville kunne gøres ansvarlig på, var såfremt sælger bevist har skjult skader o.l. – f.eks. ved i ond tro at forhindre skønsmanden adgang til særlige områder i huset.

Den byggesagkyndige som har lavet rapporterne kan ikke gøres erstatningsansvarlig for jeres skade.

Med venlig hilsen
Boligadvokat24
Lasse Kiil Pedersen

Allan Schou

Jeg ejer 50% af en sommerbolig i Tyrkiet der ingen gæld er i.

Der er ikke lavet nogen form for aftale foruden det almindelige skøde.

Nu ønsker jeg af økonomiske grunde, at sælge min halvdel af boligen, men den anden ejer ønsker ikke at købe min halvdel. Den anden ejer vil helle ikke gå med til, at den sælges og at vi deler overskuddet på boligen.

Kan jeg kræve, at den bliver solgt ? eller hvordan skal jeg forholde mig?

Jesper Graff

Kære Allan,

Mange tak for din henvendelse.

Da boligen befinder sig i Tyrkiet, er det tyrkisk ret der er gældende.

Jeg vil derfor anbefale dig at tage kontakt til en tyrkisk advokat.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Tonni Iversen

Jeg har mulighed for at sælge en erhvervsudlejningsejendom, som jeg har haft i mange år. Den har været udlejet til smede og automekanikere, som efter min bedste overbevisning ikke har forurenet grunden. Derimod har jeg konstateret rester af asbestholdige tagplader, som er et levn fra tømreren jeg købte ejendommen af.
Ejendommen skal på sigt nedrives og boliger skal etableres.
Kan salgsdokumenterne udformes på en sådan måde, at jeg ikke bliver draget til ansvar efterfølgende?
Med venlig hilsen
Tonni Iversen

Jesper Graff

Kære Tonni,

Mange tak for din henvendelse.

Der er to muligheder.

Såfremt betingelserne for at kunne benytte huseftersynsordningen er opfyldt, så vil du kunne fraskrive dig dit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler, såfremt du udarbejder tilstandsrapport, el-eftersyn samt tilbyder betaling af 1/2 ejerskifteforsikring. I visse tilfælde er dette ikke muligt – f.eks. hvis du sælger erhverv til erhverv, og når huset alligevel skal rives ned, taler dette ligeledes imod at anvende denne løsning.

Den anden mulighed er, at man udarbejder en købsaftale, og at du heri fraskriver dig ansvaret for de nævnte forhold. Man kan ikke i en købsaftale lave en generel ansvarsfraskrivelse, men man kan godt lave en konkret ansvarsfraskrivelse, hvori de omhandlede forhold er specificeret.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen

Yngve Jakobsen

Jeg ejer et hus der er betalt, har en værdi på ca 1.6mill.
Min datter og svigersøn og deres 2 børn bor der til leje.
Min svigersøn skylder en hel del væk pga af et firma han har haft, han har nu fast job.
Kan min datter købe huset alene, eller er hun knyttet til hans gæld.
Jeg have tænkt mig at lave et gældsbrev på evt 600000 kr og kan hun så låne resten, til evt F5 lån.

mvh Yngve Jakobsen

Jesper Graff

Kære Yngve,

Mange tak for din henvendelse.

Hvorvidt din datter hæfter for hans gæld afhænger af flere aspekter. Hvornår blev gælden stiftet – før eller efter de fandt sammen? Er de gift? Er der oprettet ægtepagt, og var firmaet udtaget som særeje i denne forbindelse? Jeg vil anbefale at du, eller din datter, ringer ind og taler med os, og på baggrund heraf får et konkret svar.

I forhold til spørgsmålet om din datter kan låne pengene til huset, så er det en vurdering hendes bank/realkreditinstitut foretager, og det kan vi desværre ikke hjælpe med.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Jan M

Jeg er arving i et dødsbo, hvis største aktiv er en ejendom, som boet har fået flere købstilbud på. En ejendomsmægler har holdt en budrunde mellem budgiverne, men uden at følge reglerne i cirkulæret om budrunder. Bl.a. blev der ikke oplyst nogen frist for afgivelse af bud. Må man det?

Jesper Graff

Kære Jan,

Mange tak for din mail.

Det er klart, at ejendomsmægleren skal overholde den aftale I har indgået, samt holde sig inde for de regler der gælder for området.

Afgørende er imidlertid, hvorvidt ovenstående fejl fra ejendomsmægleren har medført nogle konsekvenser for dig? Du vil altid kunne klage over ejendomsmægleren til Klagenævnet for ejendomsformidling, hvilket vil kunne medføre en reducering af det salær du har betalt til din ejendomsmægler. Har du herudover oplevet andre konsekvenser – f.eks. lidt et økonomisk tab, så vil du skulle anlægge et civilt søgsmål.

Håber ovenstående gav dig svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Søren Kristiansen

Min kone og Jeg ville gerne overtage et hus fra min Stedfarmor, den dag hun siger hun ikke vil bo i huset mere.

Hvordan takler man denne, jeg tænker i forbindelse med at hun jo ikke vil sælge endnu, men meget gerne sælge vider til os når hun er klar.

Min bekymring er dog bare at vi ikke får huset til aftalte pris m.m hvis nu hun går bort, kan man lave nogen form for dokumentation i dette tilfælde hvor vi alle (Min kone og jeg samt Stedfarmor og en advokat) underskriver?

Med Venlig Hilsen

Søren Kristiansen

Jesper Graff

Køre Søren,

Tak for din henvendelse.

Det er muligt at lave en købsoption, som giver Jer mulighed for at købe huset til en bestemt pris. I skal dog være opmærksomme på to forhold:

1) Hvis prisen i forvejen er fastsat til et bestemt beløb, og huset på tidspunktet når I køber er vurderet til et væsentligt højere beløb, så kan dette medføre en gavebeskatning

2) Hvis I ønsker at aftalen er gældende overfor tredjemand, skal den tinglyses på ejendommen.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Heidi

Jeg står overfor at købe hus med min kæreste. Imidlertid har jeg også en lejet lejlighed, som jeg gerne vil beholde/jeg håber min søn på 18 kan blive der (på den ene eller anden måde). Det ser ikke ud til, at jeg kan fremleje den til ham….Men kan jeg købe et hus med min kæreste, og fortsat have bopælsadresse i min lejede lejlighed? I så fald kan jeg jo leje et par værelser ud i lejligheden?

Jesper Graff

Kære Heidi,

Tak for din henvendelse.

Du kan ikke have adresse registreret i din lejlighed, såfremt du ikke bor der. Opdager din udlejer det, vil han/hun kunne ophæve lejemålet.

Fremleje kan kun lade sig gøre, såfremt der er tale om midlertidig fravær. Dette vil ikke være tilfældet, idet du køber hus med hensigt om at flytte dertil permanent.

Jeg vil i stedet anbefale dig at forsøge at tale med din udlejer, om din søns mulighed for at overtage lejemålet.

Med venlig hilsen
Lasse Kiil Pedersen
Boligadvokat24

Claus

Hej.
Jeg er igang med at sælge min andelsbolig og er meget i tvivl om reglerne, da jeg også vil sælge mine møbler/hvidevarer osv. Samtidigt.
Jeg spørger derfor til om salget af andelsboliger, må være betinget af at køber, køber mit inventar, som er udover prisen på andelen, da jeg helst vil undgå at sælge mit inventar på dba.dk? Det skal siges at de selv vurderer og prissætter al inventar i min lejlighed.
Jeg spørger til råds da jeg ikke vil komme i klemme med noget juridisk, og al det penge under bordet snak, man kan blive beskyldt.
Mange tak på forhånd.

Jesper Graff

Kære Claus,

Mange tak for din henvendelse.

Når der er tale om et salg af en andelsbolig, må man som udgangspunkt ikke betinge salget af, at køberen skal indgå andre køb, som eksempelvis møbler.
Dog kan man som undtagelse hertil godt tillade, at køber skal overtage inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden, dvs. dine hårde hvidvare. Dog skal prisen fastættes rimeligt.

Ifølge andelsboligforeningsloven må du gerne indgå en aftale med køber om, at vedkommende køber dine møbler. Du må dog bare ikke betinge salget af, at køberen skal købe dine møbler.

Med venlig hilsen
Emma Novak Christensen
Boligadvokat24

Susanne Arent

Jeg er blevet skilt fra min tidligere mand den 22.09.14.
Vi har et hus i Nordjylland.
På skødet står, at vi ejer huset i lige sameje, altså 50% til hver.
Men jeg har et gældsbrev, der siger at min tidligere mand skylder mig 900.000 kr.
Jeg er godt klar over, at han ikke har mulighed for, at betale mig de penge.
Kan jeg f.eks. via Fogedretten kræve, at overtage skødet, så jeg ejer huset 100%. ?
Hvad vil det kræve? Jeg har hørt noget om, at ½ af huset så vil gå på tvangsaktion, er det rigtigt? Hvad nu hvis andre vil byde på et ½ hus?
Huset er vurderet til ca. 1.500.000kr.

Jesper Graff

Kære Susanne,

Mange tak for din henvendelse.

Der er en del forskellige forhold i din skrivelse, hvoraf flere af dem kræver mere info, førend vi kan give dig et korrekt svar.

Du er meget velkommen til at ringe ind på 71990024, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Med venlig hilsen
Emilie Valsø Johansen
Boligadvokat24

Elisabeth Abel

Jeg har solgt min andelsbolig pr 1-6-2016.
Inden de 14 dage, kom køber med en indsigelse over en lille flig af laminat køkkenbordet, ja et hak, som er på størrelse 1×1 cm,.. Det starter med at sige de havde indhentet tilbud om nyt køkkenbord på 9734 kr, hvilket jeg afviser, de har købt boligen beset og det er et 11 år gammel billigt køkkenbord.
Jeg undersøger om man kan reparere det, hvilken man kan, bestiller specielt materiale ColorFill til lapning af laminat borde.Jeg reparede det, de var ikke tilfreds, jeg tilbød så at komme med en der er håndværker og lave det om, mit spørgsmål er, må jeg ikke det ? De vil have en håndværker med stempel som de udtrykkede det. Med venlig hilsen Elisabeth Abel

Jesper Graff

Kære Elisabeth

Mange tak for din henvendelse.

I de fleste tilfælde, sørger andelsboligforeningen for at tilbageholde et vist beløb af købesummen, som så bliver benyttet til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Dette beløb bliver derefter frigivet, når 14-dages fristen er overstået, eventuelt reduceret grundet udgifter til udbedring af fejl og mangler.

Såfremt foreningen ikke har tilbageholdt en del af købesummen, skal køber være opmærksom på, at man ikke køber en ny vare, og at de derfor må acceptere sådanne forhold. Således vil de have svært ved at komme igennem med et krav om, at der skal leveres et nyt bord.

I denne sag vil omfanget af udbedringen bero på en rimelighedsvurdering, som må foretages ud fra om din reparation af bordet er tilstrækkelig, i forhold til den standard som må kunne forventes for et sådant bord.
Såfremt der ikke er enighed mellem parterne, må I i sidste ende indbringe sagen for retten, som derefter kan tage stilling til det videre forløb.

Med venlig hilsen
Andreas Elmdam
Boligadvokat24

P. Desen

Hej.

Jeg ejer sammen med mine forældre vores hus (dvs 1/3). Jeg bor dog ikke i huset mere, da jeg er flyttet hjemmefra. Mine forældre betaler alle udgifter vedr. huset inkl. lånene. Så jeg betaler intet, hvilket de er helt indforstået med. Hvad skal vi gøre i situationen, da jeg egentlig er unødvendig som ejer? Mine forældre vil gerne overtage og det er jeg med på. Er det muligt? Og hvad med SKAT? Hilsen en fortvivlet herre.

Jesper Graff

Kære Spørger.

Mange tak for din henvendelse.

Vi kan bistå jer med at lave et skøde, således at dine forældre fremover ejer huset 50%50, og du udgår helt.

Dette betyder, at dine forældre køber dig ud af skødet, hvorfor de skal betale dig en købesum.

Ved familieoverdragelse tillader SKAT, at man sælger til sine nærtstående til 15 pct. under/over den offentlige ejendomsvurdering. I dit tilfælde, vil købesummen beregnes som 1/3 af den offentlige ejendomsvurdering +/– de 15 pct. Hvis du sælger din andel til en billigere pris, så risikerer dine forældre at blive beskattet, idet en billigere pris vil blive anset for værende en gave. Modsætningsvist, hvis du sælger til en dyrere pris, risikerer du at blive beskattet.

Et eksempel: Den offentlige ejendomsvurdering er på 1.000.000 kr.

15*1.000.000/100 = 150.000 kr. (beløbet I må trække fra den offentlige ejendomsvurdering ved familieoverdragelse)

1.000.000 – 150.000 kr. = 850.000 kr. (det samlede beløb I må trække fra den offentlige ejendomsvurdering ved familieoverdragelse i dette tilfælde.

850.000/3 = 283.333 kr. (Beløbet, du gyldigt må sælge din andel for til dine forældre uden, der bliver udløst en gaveafgift)

Vi kan udfærdige nyt skøde for jer for kr. 1.924 inkl. moms, og herudover kommer den obligatoriske tinglysningsafgift til staten på 1.660 kr. + 0,6 pct. af købesummen.

Vi ser ofte, at folk finansierer denne type overdragelse qua et familiegældsbrev også kaldet et anfordringslån som er rentefrit.

Et sådan gældsbrev kan vi udarbejde for 1.924,00 kr. inkl. moms

Du er meget velkommen til at ringe på 71990024, såfremt ovenstående skulle have interesse.

Med venlig hilsen
Niels Widenborg
Boligadvokat24

Ann

Min ekssamlever og jeg ejer 50/50 af hus købt i 1996, med en ejendomsvurdering på 2,3 million. Jeg har boet alene i huset siden 1999, og stået for alle udgifter. Nu vil min eks overdrage sin halvdel til mig for 100.000 + overtagelse af gælden på ca 1 million. Må vi det for skat?

Med venlig hilsen Ann Britt

Jesper Graff

Kære Ann,

Mange tak for din henvendelse.

Hvis du skal købe din ekssamlevers andel, er det vigtigt at købesummen der betales stemmer overens med husets egentlige værdi. Alternativt vil SKAT betragte det som en gave, og du vil i så fald risikere af at blive beskattet af en eventuel besparelse.

Som eksempel:

Hvis huset er vurderet til 2,2 mio. kr., og I pt. skylder 2 mio. kr. i huset, så vil købesummen lyde på 1,1 mio. kr., hvorfor overtagelse af gæld på 1 mio. kr. + overførsel af 100.000 kr. ville være OK i sådan en situation.

Hvis du ønsker vores bistand til udfærdigelse af nyt skøde, kan vi være behjælpelige med dette for kr. 1.924 inkl. moms.

Du er meget velkommen til at ringe ind og høre nærmere herom på 71990024 – alternativt send en mail med oplysninger til info@boligadvokat24.dk

Med venlig hilsen
Niels Widenborg
Boligadvokat24

Jane

Ejendommen jeg bor i er blevet solgt til en anden. Vi er 4 lejemål. Jeg har 3 spg.
1. Skal jeg ikke have en ny lejekontrakt fra den nye ejer?
2. Hvad er der sket med mit indskud?
3. Skal jeg ikke have tilsendt en huslejekvittering fra den nye udlejer, som jeg kan betale?

PS! Vi har intet hørt fra vores nuværende udlejer om salget. VI har fået et brev fra den nye udlejer med oplysninger om et nyt konto nummer, hvor vores husleje skal sættes ind på?

Mvh
Jane

Jesper Graff

Hej Jane

Ad spg 1)

Der skal ikke laves en ny lejekontrakt. Lejeaftalen fortsætter på uændrede vilkår. De rettigheder du har med din nuværende udlejer, vil du fortsat have med den nye udlejer. Den nye udlejer skal derfor acceptere de vilkår, der fremgår af din lejekontrakt.

Ad spg 2)
Den nye udlejer overtager din udlejers forpligtelser. Derfor er dit indskud formentlig overført til den nye udlejers konto.

Ad spg 3)
Du skal selvfølgelig have besked om, at der er sket et ejerskifte, og at huslejen for fremtiden skal betales til den nye ejer.

Med venlig hilsen
Niels Widenborg
Boligadvokat24

Comments are closed.

Hellerup
Boligadvokat24

Gammel Vartov Vej 2,
2900 Hellerup

Man - tors: 09-17
Fre: 09-15

Ingen Handel, Intet Salær
Fuld køberpakke : 6.924 kr.

71 99 00 24

Gratis & Uforpligtende
Samtale?

Vi er lukket nu, men indtast dit navn og tlfnr,
så ringer vi til dig!

 
Fuld køberpakke 6.924,-Ring 71 99 00 24
+