Forretningsbetingelser

Boligadvokat24.dk’s forretningsbetingelser gælder alle aftaler, som indgås med Boligadvokat24.dk. Når du modtager vores ordrebekæftelse accepterer du disse betingelser.

1. Køb via Boligadvokat24.dk
Der kan ved Boligadvokat24.dk overordnet ske køb af:

§ Sagsbehandling, udarbejdelse af købsaftale, skøde, refusionsopgørelse og dertil knyttede ydelser.
§ Behandling af mangelsager
§ Udarbejdelse af testamente, samejekontrakt samt rådgivning herom.
§ Korrespondance og drøftelser

2. Forsikring
Alle advokater i Boligadvokat24.dk er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne hos Boligadvokat24.dk er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Boligadvokat24.dk, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokaterne hos Boligadvokat24.dk er omfattet af advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælde de advokatetiske regler. Der henvises til www.advokatsamfundet.dk

3. Priser og gebyrer
Alle priser, der er oplyst på Boligadvokat24.dk, er gældende indtil ny prisliste udkommer. Dato for gældende prisliste vil altid være at finde på Boligadvokat24.dk. Priserne på Boligadvokat24.dk er oplyst inkl. moms på 25%. Når du handler med Boligadvokat24.dk, indgås aftaler på dansk.

Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en e-mail til info@boligadvokat24.dk.

Hvis Boligadvokat24.dk formidler en pris på ydelser, der vedrører tredjemands serviceydelser, som prisfastsættes af denne, tages der forbehold for forkert oplyste priser.

4. Betaling
Betaling for bestilte ydelser ved Boligadvokat24.dk sker på nedenstående måde:

§ Betaling via bank ( ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen)

5. Manglende betaling
Ved for sen betaling forbeholder Boligadvokat24.dk sig ret til, at opkræve renter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser. Boligadvokat24.dk forbeholder sig retten til, at overlade eller pantsætte gæld til anden kreditgiver. Går sagen til inkasso pålægges en afgift på 100 kr. plus nødvendige inkassoomkostninger og evt. andre gebyrer. Alle mellemværender mellem bestilleren/skyldneren og Boligadvokat24.dk er underkastet den 3-årige forældelsesfrist.

6. Aldersbegrænsninger
Ifølge loven kan Boligadvokat24.dk ikke ekspedere bestillinger fra personer under 18 år.

7. Tavshedspligt
Boligadvokat24.dk tager i egenskab af personoplysningsansvarlig ansvaret for alle de personlige oplysninger, som du oplyser til os, eller som vi bliver opmærksomme på. Vi bruger oplysningerne til at gennemføre den bestilte serviceydelse og til at pleje den kunderelation, som opstår heraf, herunder begrebet målrettet markedsføring, samt for at opfylde lovpligtige og gensidige forpligtelser. Boligadvokat24.dk giver alene oplysningerne videre til samarbejdspartnere, hvor det er af betydning for en aftales udførsel. Der bliver ikke videregivet oplysninger til tredjepart. Oplysningerne findes kun i Boligadvokat24.dk. Ønsker du indblik i dine personlige oplysninger, kontakt da venligst info@boligadvokat24.dk. Læs mere om vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger under Boligadvokat24.dk persondatapolitik.

8. Dit ansvar
Som bruger og bestiller er det dit ansvar at meddele Boligadvokat24.dk, såfremt der sker ændringer eller, hvis der opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af, som du har det aftalte. Eventuelle meromkostninger ved ændringer er for din egen regning.

9. Ændring af bestilling
Boligadvokat24.dk hjælper gerne, hvis muligt, til at gennemføre ændringer af allerede afgivet bestilling. Din bestilling igangsættes umiddelbart efter, at vi har fremsendt ordrebekræftelse. Ikke alle ændringer kan derfor gennemføres men må således betragtes som værende en ny bestilling.

10. Fortrydelsesret
Du har en lovmæssig reklamationsret på serviceydelser bestilt ved Boligadvokat24.dk. Dog igangsættes de fleste af vores serviceydelser straks efter fremsendelse af ordrebekræftelse. Derfor er der ingen fortrydelsesret for denne type køb. Øvrige bestillinger medfører 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dato, hvor du har indgået aftalen. Hvis købet indeholder en individuelt fremstillet/tilpasset ydelse, ydes der kun fortrydelsesret indtil udførelsen er påbegyndt.

11. Vilkår & reklamation
Forbrugeraftaleloven beskytter dig og dine interesser – også når du handler via telefon eller via mail bestilling på nettet. Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på telefon 71 99 00 24 eller e-mail info@boligadvokat24.dk

Kan der ikke med Boligadvokat24.dk opnås enighed om evt. mangler ved tjenesteydelsen henvises til Advokatnævnet.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, og der ikke er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

12. Levering
Boligadvokat24.dk er meget omhyggelig ved alle former for bestilling, udførelse af services samt modtagelse af personfølsomme oplysninger. Boligadvokat24.dk ekspederer de bestillinger, som er godkendt af virksomheden så hurtigt og effektivt, som det vil være muligt og i den rækkefølge, som de ankommer i.

13. Accept af kontakt fra Boligadvokat24.dk
I forbindelse med at du accepterer disse betingelser, accepterer du samtidigt, at Boligadvokat24.dk må kontakte dig på e-mail, sms og på telefon, når det er nødvendigt for at gennemføre den aftalte opgave og for at holde dig orienteret om forløbet og eventuelle afvigelser. Du accepterer endvidere at vi må kontakte dig på et senere tidspunkt for eventuelle tilbud på tillægsydelser mv.

14. Ændringer af betingelser
Boligadvokat24.dk forbeholder sig ret til at ændre, forandre eller opdatere disse betingelser uden forudgående varsel, og at du er indforstået med, at være omfattet af sådanne ændringer, forandringer eller opdateringer.

Hellerup
Boligadvokat24

Gammel Vartov Vej 2,
2900 Hellerup

Man - tors: 08-17
Fre: 08-15

Ingen Handel, Intet Salær
Fuld køberpakke : 6.924 kr.

71 99 00 24

Gratis & Uforpligtende
Samtale?

Vi er lukket nu, men indtast dit navn og tlfnr,
så ringer vi til dig!

Fuld køberpakke 6.924,-Ring 71 99 00 24
+