Køb bolig

Her er en oversigt over vores boligkøbspakker. Husk at det er vejledende priser, og at vi naturligvis tager en snak om netop din situation, så du får et fast pristilbud, der dækker dit behov – hverken mere eller mindre.
Skal du købe andelsbolig, så læs mere om køb af ‘andelsbolig’ her.
Er du førstegangskøber eller bare interesseret i at få en rådgiver på din side allerede før du byder på en bolig, så kan du med fordel få hjælp af en købermægler

‘Skødepakken’
I skødepakken indhenter vi de relevante oplysninger, udarbejder skødet og foretager korrekt tinglysning heraf.
Pris: 2.524,-
‘Rådgivningspakken’
Her gennemgår en af vores BOLIGadvokater købsaftalen og undersøger alle handlens dokumenter for eventuelle juridiske eller økonomiske problemstillinger. Vi forestår udarbejdelse af skøde, tinglysning, refusionsopgørelse og berigtiger handlen. Såfremt sælgers rådgiver forestår sidstnævnte, kontrollerer vi skødet og efterregner refusionsopgørelsen.
Pris : 7.924,-

Advokatforbehold
Hvis du har modtaget en købsaftale så husk at tjekke, at der indført et advokatforbehold. Så er du sikret mod ubehagelige overraskelser og har mulighed for træde ud af købsaftalen uden yderligere omkostninger. Husk at vi har et “Ingen handel – intet salær”-princip, så du skal ikke betale os, hvis handlen ikke gennemføres.


Købsaftale
I rådgivningspakken gennemgår vi købsaftalen sammen med dig. Det betyder, at vi først sørger for, at sælger og ejendomsmægler fremlægger alle relevante bilag. Dernæst gennemgår vi indholdet af købsaftalen og bilagene.
I mange tilfælde oplever vi, at der mangler vigtige dokumenter og bilag eller at vigtige oplysninger ligger gemt i et bilag. Det kan være alt fra el-, vand- og varmeforbrug til BBR-arealer, der ikke stemmer. Vi går det hele igennem sammen med dig og sørger for, at du får en sikker og tryg bolighandel.


Skøde & tinglysning
I skødepakken udarbejder vi skødet og sørger for at tinglyse. I rådgivningspakken vil det nogle gange være sælgers ejendomsmægler/advokat, der står for selve berigtigelsen. Vores rolle vil så være at kontrollere, at det forløber som det skal.


Se også vores priser her: BOLIGadvokat priser