Sådan køber du bolig

Vi har lavet en 8-trin guide til førstegangskøberen, eller til dig der blot vil have genopfrisket boligkøbets faser. Når man som køber har allieret sig med en boligadvokat er det boligadvokaten, der er tovholder på forløbet. Boligadvokaten sørger for, at køber ledes igennem handlens faser.
Et typisk forløb i en handel om en ejerbolig er:

1. Boligjagten
Når boligjagten indledes, bør køber kontakte sin bank for at kende de økonomiske rammer for et kommende køb.
Samtidig er det en god idé, at køber ikke kun kigger på de enkelte udbudte ejendomme, men også undersøger det område, man ønsker at flytte til. Via kommunen/kommunens hjemmeside kan der hentes mange informationer bl.a. om institutioner (og evt. ventetider), forslag eller planer for området, samt om de overordnede politiske og økonomiske rammer for kommunen.
Når huset er fundet, kan der laves en købsaftale, når der er enighed mellem køber og sælger om de væsentligste forhold f.eks. overtagelsesdag, købesum og eventuelle forhold, som sælger skal udbedre inden overtagelsesdagen.

2. Købsaftalen
Købsaftalen underskrives af køber. Vi anbefaler på det kraftigste, at køber sikrer sig, at der er et advokatforbehold i købsaftalen INDEN underskrift.

3. Boligadvokatens gennemgang
Boligadvokaten gennemgår sammen med køber købsaftalen og andre dokumenter vedrørende ejendommen. Herefter godkender købers boligadvokat købsaftalen over for sælger/mægler, eventuelt med forbehold eller betingelser om ændringer, som anføres i et godkendelsesbrev.
Læs mere om, hvilke dokumenter, der typisk medfølger ved køb af ejerlejligheder her og læs mere om, hvilke dokumenter, der typisk medfølger ved huskøb her.
Hvis ikke køber allerede har fået bindende tilsagn fra banken om den forudsatte finansiering, vil købers advokat sikre sig, at der i godkendelsesbrevet indsættes et finansieringsforbehold.
Køber drøfter senest i denne forbindelse finansieringsmulighederne og muligheden for kurssikring med sin bank/øvrige rådgivere.

4. Deponering
Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, deponeres udbetalingen, og købers bank stiller bankgaranti for restkøbesummen.

5. Skøde
Når alle forbehold og betingelser for handlen er opfyldt, opretter købers advokat skøde digitalt på www.tinglysning.dk til købers og sælgers signering, der sker med NemID. Herefter sker der tinglysning af skødet, hvorefter købers bank tinglyser og hjemtager købers lån, og sælgers bank indfrier og aflyser sælgers lån. Parternes banker koordinerer internt eventuel mulig overførsel af tinglysningsafgift fra sælgers lån til købers lån.

6. Overtagelse
Køber og sælger aflæser i fællesskab vand, el, gas, olie mv. på overtagelsesdagen/dispositionsdagen og meddeler ejerskiftet til de relevante forsyningsselskaber. Ved huskøb meddeles resultatet af vandaflæsning og eventuel olieaflæsning til købers advokat til brug for udarbejdelse af refusionsopgørelsen.

7. Refusionsopgørelse
Købers advokat udarbejder refusionsopgørelse, som sendes til købers og sælgers underskrift.

8. Deponering frigives
Tinglyst skøde sendes til køber, og deponeringen (udbetalingen) frigives til sælger, eventuelt med tilbageholdelse af et mindre beløb til sikkerhed for en eventuel refusionssaldo i købers favør, hvis refusionsopgørelsen ikke er godkendt af parterne på dette tidspunkt.

Ballerup
Boligadvokat24

Borupvang 3
2750 Ballerup
Man - tors: 08-17
Fre: 08-15
Søn: 10-16

Stenløse
Boligadvokat24

Egedal Centret 3C
3660 Stenløse
Man - tors: 08-17
Fre: 08-15
Søn: 10-16

Fuld køberpakke
6.924,- inkl. moms

71 99 00 24

Fuld køberpakke
6.924,- inkl. moms

71 99 00 24
Fuld køberpakke 6.924,-Ring 71 99 00 24
+