Sælg bolig

Her er en oversigt over vores boligsalgspakker med vejledende priser. Vi tager naturligvis en snak om netop din situation, så du får et fast pristilbud, der dækker dit behov – hverken mere eller mindre. Hvis du vil sælge din bolig via Boligas eller Boligportal.dk’s selvsalgspakker, kan du med fordel bruge os til den juridiske rådgivning.

‘Købsaftale-pakken’
Vi indhenter alle relevante dokumenter, og udarbejder købsaftalen, så den afspejler din konkrete bolig, og sikrer dig bedst mulig beskyttelse mod fremtidige krav.

Pris: 9.924,-

Købsaftale
I købsaftale-pakken udarbejder vi købsaftalen for sælger (dig), så den præcist afspejler dine krav til handlen. Vi tager udgangspunkt i de konkrete forhold for netop din bolig og din situation og sørger for, at du er beskyttet så godt som muligt mod fremtidige krav fra en køber.


Hjælp til boligdokumenter
Vi sørger for at indhente alle relevante dokumenter, som skal bruges til at sælge din bolig. Det kan være udskrift fra BBR-registret, tinglyste servitutter, opgørelser over el-, vand- og varmeforbrug, forsikringspapirer, lokalplaner og meget andet.


Skøde, refusionsopgørelse & tinglysning
Prisen er ekskl. udarbejdelse af skøde, tinglysning og refusionsopgørelse. Nogle gange vil det være købers advokat, der forestår selve berigtigelsen, herunder også skøde og refusionsopgørelse. Vores rolle vil så i dette tilfælde være at kontrollere, at det forløber som det skal.

Se i øvrigt et uddrag af vores priser på BOLIGadvokatydelser.