Mangler – hvilket ansvar har sælger for fejl og mangler ved ejendommen

En mangel ved en fast ejendom er i retlig henseende et forhold, der medfører, at ejendommen på baggrund af købers undersøgelse af ejendommen, ejendommens alder og stand samt aftalen mellem parterne er ringere, end køber med rimelighed har grund til at forvente.

Forhold, som er eller burde være konstateret af en lægmand under en sædvanlig undersøgelse af ejendommen og de foreliggende oplysninger/dokumenter, er f.eks. således ikke en mangel i retlig forstand.

Hvis en køber skal kræve erstatning hos en sælger, skal sælger enten have garanteret/indestået for et forhold eller have tilsidesat sin loyale oplysningspligt. For at kunne dokumentere, at sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt, skal køber kunne bevise, at sælger har vidst – eller på tidspunktet for købsaftalens indgåelse – burde have vidst, at en mangel var til stede, som køber ikke i medfør af sin undersøgelsespligt burde opdage.

Der gælder dog en bagatelgrænse på ca. kr. 5.000, så hvis manglen har en værdi under dette beløb, må man som køber affinde sig med forholdet.

Hvis der er væsentlige mangler – hvilket i retspraksis er mangler, hvor værdiforringelsen udgør mere end 5 % af købesummen – vil der kunne rejses krav mod sælger i form af et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Forholdsmæssigt afslag kan opnås, selvom sælger ikke kendte eller burde kende til manglen.

Hvis handlen er omfattet af huseftersynsordningen, er sælgers ansvar yderligere stærkt begrænset. Der kan dog være flg. ansvar for sælger:

•Hvis sælger har afgivet en garanti/indeståelse om bestemte forhold – f.eks. at en brændeovn er lovlig og lovligt monteret. Oplysningerne i tilstandsrapporten er ikke i sig selv garantier eller indeståelser.
•Hvis sælgeren har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt, f.eks. ved at undlade at fortælle om ikke umiddelbart synbare fejl og mangler, der er sælger bekendt – eller oplagt burde være sælger bekendt.
•Hvis manglen er en ulovlig bygningsindretning (dog ikke ulovlige el- og vvs-installationer, der i stedet som udgangspunkt er omfattet af ejerskifteforsikringstilbuddet) (læs mere om ejerskifteforsikring)
•Hvis mangelindsigelsen angår retlige mangler, f.eks. at sælger ikke har ret til at disponere over det solgte, herunder at sælger har handlet i strid med 3. mands ret (vanhjemmel).

Kontakt Boligadvokat24, hvis du som køber eller sælger skal bruge rådgivning vedrørende mangler.

Ballerup
Boligadvokat24

Borupvang 3
2750 Ballerup
Man - tors: 08-17
Fre: 08-15
Søn: 10-16

Stenløse
Boligadvokat24

Egedal Centret 3C
3660 Stenløse
Man - tors: 08-17
Fre: 08-15
Søn: 10-16

Fuld køberpakke
6.924,- inkl. moms

71 99 00 24

Fuld køberpakke
6.924,- inkl. moms

Vi er lukket nu, men indtast dit navn og tlfnr,
så ringer vi til dig!

Fuld køberpakke
6.924,- inkl. moms

71 99 00 24
Fuld køberpakke 6.924,-Ring 71 99 00 24
+