Mangler – hvilket ansvar har sælger for fejl og mangler ved ejendommen

En mangel ved en fast ejendom er i retlig henseende et forhold, der medfører, at ejendommen på baggrund af købers undersøgelse af ejendommen, ejendommens alder og stand samt aftalen mellem parterne er ringere, end køber med rimelighed har grund til at forvente.


Forhold, som er eller burde være konstateret af en lægmand under en sædvanlig undersøgelse af ejendommen og de foreliggende oplysninger/dokumenter, er f.eks. således ikke en mangel i retlig forstand.


Erstatningskrav

Hvis en køber skal kræve erstatning hos en sælger, skal sælger enten have garanteret/indestået for et forhold eller have tilsidesat sin loyale oplysningspligt. For at kunne dokumentere, at sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt, skal køber kunne bevise, at sælger har vidst – eller på tidspunktet for købsaftalens indgåelse – burde have vidst, at en mangel var til stede, som køber ikke i medfør af sin undersøgelsespligt burde opdage.


Krav om forholdsmæssigt afslag

For at rette et krav om forholdsmæssig afslag er det ikke nødvendigt at sælger har handlet ansvarspådragende, men alene et krav, at der er en mangel tilstede. Dog skal det kunne dokumenteres, at manglen var tilstede da du overtog ejendommen – dvs. at den ikke er opstået efter du har overtaget. Herudover, så er det et krav, at påstanden kommer over bagatelgrænsen, som ifølge gældende retspraksis ligger på et sted omkring 5-6 % af købesummen.


Hvis handlen er omfattet af huseftersynsordningen, er sælgers ansvar yderligere stærkt begrænset. Der kan dog være flg. ansvar for sælger:


•Hvis sælger har afgivet en garanti/indeståelse om bestemte forhold – f.eks. at en brændeovn er lovlig og lovligt monteret. Oplysningerne i tilstandsrapporten er ikke i sig selv garantier eller indeståelser.

•Hvis sælgeren har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt, f.eks. ved at undlade at fortælle om ikke umiddelbart synbare fejl og mangler, der er sælger bekendt – eller oplagt burde være sælger bekendt.

•Hvis manglen er en ulovlig bygningsindretning (dog ikke ulovlige el- og vvs-installationer, der i stedet som udgangspunkt er omfattet af ejerskifteforsikringstilbuddet) (læs mere om ejerskifteforsikring)

•Hvis mangelindsigelsen angår retlige mangler, f.eks. at sælger ikke har ret til at disponere over det solgte, herunder at sælger har handlet i strid med 3. mands ret (vanhjemmel).


Kontakt Boligadvokat24, hvis du som køber eller sælger skal bruge rådgivning vedrørende mangler. Se nærmere omkring vores fastpris-pakke for Fejl og mangler ved fast ejendom

Hellerup
Boligadvokat24

Gammel Vartov Vej 2,
2900 Hellerup

Man - tors: 09-17
Fre: 09-15

Ingen Handel, Intet Salær
Fuld køberpakke : 6.924 kr.

71 99 00 24

Gratis & Uforpligtende
Samtale?

Vi er lukket nu, men indtast dit navn og tlfnr,
så ringer vi til dig!

 
Fuld køberpakke 6.924,-Ring 71 99 00 24
+